Indicadors setmanals dels serveis públics essencials de la ciutat de Terrassa

Ajuntament de TerrassaDes de l'inici de l'alarma sanitària a causa de la Covid-19, l'Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per a garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat. Aquests en són els principals indicadors.

Atenció a persones en situació vulnerable

L'atenció social de manera presencial ha registrat 2.990 atencions des del dia 16 de març fins el 28 de maig, amb 195 atencions del 22 al 28 de maig (ambdós inclosos). Aquesta atenció social també s'ha fet de manera telefònica, amb 18.497 atencions telefòniques, 3.176 de les quals entre el 22 i el 28 de maig. La tipologia de les demandes ha estat per ajuts econòmics, d'alimentació, consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.

Pel que fa a l'atenció a persones sense sostre, actualment estan allotjades a l'Alberg de Joventut un total de 29 homes i 10 dones. El total de pernoctacions acumulades des del dia 19 de març, dia en què es va posar en marxa el dispositiu, són 5.267. L'espai de famílies, ubicat ara a l'Església Unida, ha acumulat 889 pernoctacions des de la posada en marxa d'aquest dispositiu, el passat 23 de març. Actualment hi ha 6 infants i 4 persones adultes. Aquest espai de famílies també està disponible per acollir qualsevol cas de violència masclista que es pugui produir durant l'emergència.

El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, des del 16 de març, ha repartit en total 6.123 lots d'aliments. Aquesta darrera setmana, entre el 22 i el 28 de maig, s'han lliurat 698 lots a 658 famílies (1.890 persones).

Entre el 22 i el 28 de maig s'ha fet lliurament de talons i targetes moneder per a 10 menors beneficiaris.

El Servei d'Ajut a Domicili (SAD) entre el 22 i el 28 de maig ha prestat servei a 796 domicilis de la ciutat. Des del 16 de març, aquest servei porta acumulats 29.831 serveis prestats a 1.465 domicilis.

Pel que fa al servei de Teleassistència, entre el 22 i el 28 de maig, 4.986 persones disposen del servei, de les quals hi ha hagut una nova alta. Així, el total acumulat des del 16 de març és de 5.059 persones ateses.

El Servei d'Àpats a domicili, per la seva banda, ha acumulat entre el 22 i el 28 de maig, un total de 1.633 menús per a 264 persones, de les quals dues han estat noves altes. Des del 16 de març, el total és de 16.032 menús per a 323 persones.

Atenció a la dona

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Terrassa ha tornat aquesta setmana a oferir atenció presencial a Casa Galèria (carrer Nou de Sant Pere, 36) en horari de matí (de 8.30 a 14 h), per als casos més urgents de violència masclista. Es manté l'atenció no presencial en la resta de casos (a través del correu electrònic [email protected], o les dues línies telefòniques d'atenció -675957904 i 675296296- que funcionen de 9 a 20h. En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i, en el cas que la situació ho requereixi, i amb cita prèvia, podran desplaçar-se per fer atenció presencial a la dona i atendre les seves necessitats, amb els equips i mesures de protecció adequades. Fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o a les línies d'atenció a la violència masclista (016 o 900 900 120), operatives durant les 24 hores.

Des del 16 de març fins al 28 de maig (ambdós inclosos), el SIAD ha realitzat 1.286 atencions de seguiment i 64 d'urgència (1.350 actuacions en total). Per serveis específics:

 • Servei psicologia per a dones: 553 atencions de seguiment i 42 d'urgència
 • Servei psicologia per a menors i adolescents: 303 atencions de seguiment i 8 urgències
 • Servei jurídic: 226 atencions de seguiment i 11 urgències
 • Servei inserció sòcio-laboral: 186 atencions de seguiment i 3 urgències
 • Servei primera acollida: 18 atencions

Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere

El Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de l'Ajuntament de Terrassa continua l'atenció telefònica no presencial per garantir que es puguin atendre totes les persones que ho necessitin. El Servei LGTBI+ ha implementat diferents mesures d'atenció, com el correu electrònic [email protected] o el telèfon 651195182, que funciona de 8 a 15 h de dilluns a divendres. En aquest horari, les professionals del SAI DASIG atenen trucades, missatges de Whatsapp i correus electrònics.

Per emergències en cas d'LGTB-fòbia, fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o enviar un correu a [email protected].

Des del 16 de març fins el 28 de maig, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) ha atès un total de 61 persones, 51 de seguiment i 10 de noves, registrant-se 294 atencions en total. De les persones ateses, 43 han estat persones del col·lectiu LGTBI+ i la resta, 18 familiars. Desglossades, la tipologia d'atencions han estat:

 • Atencions psicològiques: 42
 • Atenció i derivació d'emergències econòmiques: 28
 • Recollida i derivació d'incidències per LGTBI-fòbia: 18
 • Tràmits de documentació (DNI i Targeta Sanitària): 11
 • Intervencions per LGTBI-fòbia a la llar: 12
 • Intervencions de seguiment socioeducatiu i emocional no terapèutic: 157
 • Seguiment grup de famílies: 26

Polítiques socials d'habitatge

L'Oficina d'Intermediació en Hipoteca i Endeutament del Lloguer (OFIMEH-LL) ha atès des del 16 de març un total de 1.372 consultes en relació a temàtiques relacionades amb el lloguer i la hipoteca. D'aquestes, 706 han estat específiques per temes relacionats per l'aprovació del RDL 11/2020, sobre moratòries. D'aquestes 706, 52 han estat per hipoteques i 654 per lloguers. A més, s'està fent seguiment d'expedients per realitzar intermediació en 155 casos i s'han fet 36 requeriments de lloguer social.

L'Oficina d'Intermediació en Ocupacions ha atès des del 16 de març un total de 215 trucades, amb seguiment posterior, de persones usuàries per resoldre dubtes i gestions sobre els desnonaments programats i sobre l'acolliment per aplicació del Decret Legislatiu 17/2019, que obliga als grans tenidors a oferir lloguer social a famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, s'han obert 79 expedients per incomplir l'obligació d'oferir un lloguer social i s'estan gestionant 40 propostes de lloguer social: en 32 casos s'ha arribat a un acord amb el tenidor i en 16 casos el servei espera resposta per part de la propietat.

El Servei de Suport a Comunitats Veïnals ha continuat fent acompanyament en la resolució d'incidències a les comunitats, així com en les situacions de més urgència i vulnerabilitat desencadenades per la COVID-19. Des del 16 de març, el servei ha rebut 35 sol·licituds d'intervenció noves i s'ha treballat amb un total de 87 casos.

L'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica (OFIMAPE) ha obert des del 16 de març un total de 29 nous expedients. Pel que fa a gestions amb companyies de llum i gas ha treballat 26 expedients de persones usuàries i s'han realitzat, a més, 31 assessoraments a particulars i quatre a altres ajuntaments.

Transport públic i mobilitat

Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s'han reduït progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96% a principis d'abril. Posteriorment la xifra ha pujat paulatinament però encara està molt per sota de la normalitat. El 27 de maig es comptaven 13.558 persones usuàries dels autobusos urbans al llarg de tota la jornada. La xifra, tot i ser clarament superior a la de set dies abans (9.400) encara representa només el 25% de la demanda habitual en aquestes dates. Pel que fa a autobusos en servei, aquesta setmana la xifra ha passat de 37 a 48 (abans de l'alarma n'eren 56).

Pel que fa al trànsit a la ciutat, amb l'entrada a la Fase 1 a inicis d'aquesta setmana, s'ha detectat un augment destacable de la circulació de vehicles a la ciutat. Si la setmana passada la reducció mitjana de trànsit durant els dies laborables era del 48,5%, aquesta setmana s'ha situat al 23%. Així doncs, la mobilitat de vehicles es situa al 77% de la demanda habitual en aquests dies.

Nivell de qualitat de l'aire a la ciutat

Els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situant-se la qualitat de l'aire a uns nivells excel·lents. Durant la setmana del 18 al 24 de maig, La concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió, que porta setmanes pujant lleugerament, ha estat un 42,02 % i un 24,29 %, respectivament, més baixa que el període de l'1 al 13 de març. Els valors, doncs, han estat similars al de la primera setmana de confinament. L'increment de l'ús de vehicles motoritzats està relacionat directament amb l'augment d'emissions contaminants.

Nivell de qualitat del so a la ciutat

El trànsit és el principal factor de contaminació acústica i és un dels elements que ha incidit en una dràstica reducció del soroll ambiental en les primeres setmanes de confinament. La caiguda mitjana global durant les deu primeres setmanes d'alerta sanitària és de 3,8 dB(A). El valor és lleugerament superior al de la setmana anterior (3,2), durant la qual hi va haver diversos dies amb pluja i vent, que també tenen incidència en els nivells de soroll. En qualsevol cas, després del mínim que es va registrar per Setmana Santa, la tendència general és que el nivell sonor va a l'alça, tot i que la remuntada és lenta, i els valors són encara lluny dels de referència.

La recuperació és encara desigual segons la zona de control. Mentre que a la Plaça Vella els nivells estan encara molt per sota dels valors habituals, als vials principal ja s'apropen als valors de referencia. A la plaça del Rector Homs, la tercera setmana de maig s'havien superat els valors de referència, aquest setmana han tornat a baixar.

El descens més important de decibels es detecta a final de setmana. Mentre que, de dilluns a dijous es registra una caiguda mitjana de 3,4 dB(A), de divendres a diumenge aquesta és de 6,5 dB(A). Pel que fa a les franges horàries, el descens és més acusat de 21h a 23 h, 5,7 dB(A), mentre que de 7 a 21h és de 3,9 db(A) i, a partir de les 23h, és de 5,7 dB (A).

L'anàlisi es fa comparant els valors mitjans setmanals dels principals indicadors durant les setmanes de confinament, amb un patró calculat a partir d'una mitjana anual de 2019. El monitoratge de les dades s'ha fet amb els nou punts de control operatius, situats en llocs estratègics​ de la ciutat.

Servei d'abastament d'aigua

Taigua està aplicant amb normalitat els serveis mínims determinats per l'abastament d'aigua potable de Terrassa. Al seu web (https://www.taigua.cat) es poden realitzar consultes i gestions usuals (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada). També es poc contactar amb l'empresa  per correu electrònic ([email protected]) o per telèfon al 937362820  (de 7.30 a 15.30 h). Avaries 24 h: 937362828.

Campanya inspecció residus - Tolerància zero

En el marc de la campanya de tolerància zero en actituds incíviques pel que fa a escombraries domèstiques i comercials a la ciutat, iniciada el passat 13 d'abril, s'han realitzat, fins el 28 de maig, 276 inspeccions. També s'han realitzat 683 entrevistes i s'han aixecat 90 actes, amb més del 80% per infraccions de particulars. Des de l'inici de la campanya, l'equip d'inspectors de residus ha de posat sancions per un import de 38.779 euros.

D'altra banda, el servei de recollida de roba i oli usat ha normalitzat aquesta setmana la seva recollida, en els 95 contenidors de roba i 45 d'oli que estan distribuïts per tota la ciutat.

Campanya d'inspecció urbanística d'obres i serveis

El nou equip d'inspecció d'obres privades i de companyies de serveis, que va entrar en funcionament el 6 de maig, vetlla pel compliment de la normativa vigent sobre els treballs de reforma i construcció que es poden executar en cada moment. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de donar una resposta a la preocupació i dubtes de la ciutadania, com també dels professionals (tècnics, constructors i promotors d'obres) sobre l'execució dels treballs de reforma i construcció durant l'estat d'alarma.

Entre el 6 i el 24 de maig s'han realitzat un total de 352 inspeccions relacionades amb l'execució d'obres de caràcter privat i la protecció de la legalitat urbanística. Del total de 352 inspeccions, 172 han estat de seguiment d'obres autoritzades; 132 a obres amb expedients de disciplina oberts; 21 per tractar-se d'obres sense llicència i 27 han estat inspeccions d'ofici per edificis, solars o via pública en mal estat.

Neteja i recollida de residus

Els serveis de recollida mantenen les freqüències habituals excepte en el cas de la recollida de mobles i voluminosos, que continua recollint quantitats molt inferiors a les habituals perquè està suspès el servei amb trucada prèvia.

Per fraccions, la comparativa entre els mesos d'abril i maig de 2020 revela les següents tendències:

Resta: s'incrementa de 134 Tm/dia a 146 Tm/dia

Cartró: s'incrementa de 15.57 Tm/dia a 19.30 Tm/dia

Envasos: es redueix de 18 Tm/dia a 16.38 Tm/dia

Orgànica: es redueix de 28.5 Tm/dia a 23.6 Tm/dia

Vidre: es manté estable a 9.45 Tm/dia

Mobles: s'incrementa de 6.3 Tm/dia a 10,14 Tm/dia​

Atenció Ciutadana

Des dels primers dies de l'estat d'alarma, es va ampliar l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Des del dia 13 de març fins ahir dia 28 de maig, s'han registrat un total de 34.420 trucades. El passat dilluns, amb l'inici de la fase 1 del desescalament, el 010 va passar a atendre de 8.30 a 20 h de dilluns a divendres, i de 10 a 14 h els dissabtes.

També des de dilluns passat, han tornat a obrir al públic la majoria d'oficines d'atenció ciutadana, només amb cita prèvia i amb els següents horaris:

 • OAC de Plaça Didó: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
 • OAC dels districtes 2, 5, 6 i 7: de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h

L'Ajuntament recorda a la ciutadania que cal evitar realitzar les tramitacions de forma presencial, i prioritzar les tramitacions a través de la Seu electrònica (https://seuelectronica.terrassa.cat/) com a primer canal de relació amb l'Ajuntament. A través de la Seu Electrònica es poden realitzar tots els tràmits durant les 24h els 365 dies de l'any.

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)

El CAAD de Terrassa està cobrint, des que es va decretar l'estat d'alarma, tots els serveis habituals: neteja dels espais que ocupen els animals, l'alimentació d'aquests i el passeig de gossos, així com l'acompanyament, en el cas dels gats, perquè estiguin socialitzats. A més, s'està realitzant, de forma temporal, el manteniment d'algunes de les colònies de gats que hi ha localitzades a Terrassa.

A dia d'avui, el CAAD acull a les seves instal·lacions un total de 77 gossos i 53 gats. Aquesta setmana s'ha tramitat l'adopció d'un gat i un gos.

Tots els tràmits per realitzar adopcions s'han de fer a través del correu electrònic [email protected] o per telèfon, trucant al 937275059 o al 937276841. Al web www.adoptam.terrassa.cat es poden consultar els animals en adopció. Un cop triat l'animal, el personal del CAAD indicarà la persona interessada els passos a seguir per completar l'adopció.

Des d'aquest dilluns el CAAD ha tornat a treballar amb voluntariat, designat per l'entitat Voluntaris Terrassa, per passejar els animals i donar-los companyia.

Servei d'Ocupació - Foment de Terrassa SA

Des de l'inici de la crisi s'han realitat un total de 4.165 atencions a persones de la ciutat:

 • 1.359 tutories telefòniques de persones que ja són usuàries del servei i requereixen el seguiment del personal tècnic
 • 1.814 entrevistes telefòniques per gestions de la borsa de treball
 • 992 assessoraments via mail.

Atenció a empreses:

 • 1.011 assessoraments telefònics
 • 4.547 assessoraments i comunicacions per correu electrònic.

Borsa de treball

 • 130 contractacions laborals
 • 3.322 candidatures rebudes
 • Tramesa de 1.426 CV per a cobrir-les
 • 1.047 altes a la Borsa.

Els sectors de les ofertes obertes a data 29 de maig són: Sanitat (2); Indústria farmacèutica (3), Tèxtil (4), Serveis a la Comunitat (9); Comerç (1); Metall (4), Turisme (1); Industria Pesada (1); Edificació i obres públiques (4). Totes les ofertes de treball es poden consultar a www.terrassaocupacio.cat.

Altres indicadors del servei:1.604 trucades

 • Mailings a 27.856 adreces
 • 1.070 noves altes al web del servei
 • 5.341 actualitzacions de perfils via web.

Oficina d'Atenció a l'Empresa

Des del decret d'alarma, s'han realitzat un total de 846 atencions telemàtiques a empreses, 220 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del Coronavirus/COVID-19. La resta han estat relacionades amb la gestió pròpia del servei.

Servei de Consum

Des del 13 de març aquest servei ha realitzat 610 gestions i atencions telemàtiques. D'aquestes, 111 han estat mediacions i 284 han estat relacionades amb la crisi de la Covid-19, de temàtiques com anul·lacions de viatges, transport aeri, esdeveniments, concerts, vacances, quotes de gimnàs, d'escoles, moratòries de lloguer o mascaretes, entre d'altres.

Servei de Comerç

S'han realitzat un total de 1.890 gestions i atencions als comerços, eixos i entitats d'aquest àmbit relacionades amb l'actual situació de la crisi del Covid-19, principalment per donar suport en les tasques d'informació i assessorament a comerços i mercats, perquè aquests puguin comunicar a la ciutadania les mesures higièniques i de distància social. També s'ha creat un equip específic per a fer la distribució de les mascaretes pels comerços de la ciutat i continua la campanya a través de les xarxes socials i del web municipal per aconseguir les dades de contacte de tots els comerços de la ciutat per mantenir-los informats, i poder informar de quins estan oberts al nou web www.botiguesobertes.terrassa.cat.

Servei d'Innovació

Al MarketPlace Terrassa Covid-19, que gestiona el Servei d'Innovació, ja s'han donat d'alta 122 empreses que ofereixen solucions, coneixements i demanda, al teixit productiu de la nostra ciutat per establir sinèrgies i aliances per enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi. Si una empresa en vol formar part ha de respondre el següent formulari: https://forms.gle/xn9LC8BF9s2q9t7c9.

El MarketPlace Terrassa Covid-19 és col·laborador del MarketPlace d'Acció de la Generalitat de Catalunya.

Servei d'Emprenedoria i Economia Social

Des de l'inici de la crisi, el Servei d'Emprenedoria Economia Social ha realitzat 185 atencions individuals:

 • 48 assessoraments en l'àmbit de l'economia social
 • 62 consultes sobre la reactivació de l'activitat
 • 28 consultes sobre creació d'empreses
 • Dues consultes sobre reorientació de negoci
 • 34 tutories telefòniques i 48 via mail a persones emprenedores usuàries del Servei.

Altres accions del servei:

 • 362 mailings a les entitats de l'ESS amb informació sobre programes d'orientació en aquest àmbit i en aquests moments d'emergència sanitària
 • Mailing a 1.133 persones emprenedores i pimes per conèixer el seu impacte de la Covid.19, i informar-les sobre els ajuts.
 • Difusió a 3.500 persones de les formacions gratuïtes que ofereix el servei.