Indicadors setmanals dels serveis públics essencials de la ciutat de Terrassa

Ajuntament de TerrassaDes de l'inici de l'alarma sanitària a causa del COVID-19, l'Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per a garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat. Aquests en són els principals indicadors.

Atenció a persones en situació vulnerable:

 • L'atenció social de manera presencial ha registrat 814 atencions des del dia 16 fins el 30 de març, amb 599 atencions aquesta mateixa setmana. Aquesta atenció social també s'ha fet de manera telefònica,  amb 3.166 atencions telefòniques,1.340 aquesta setmana.
 • La tipologia de les demandes ha estat per ajuts econòmics, d'alimentació consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.
 • Per a l'atenció a persones sense sostre, s'ha habilitat el Centre d'Acollida Frederic Soler per a persones sense sostre, amb una capacitat de 60 places. Actualment està ocupat per 42 homes i 11 dones.
 • Des del dia 23 de març, s'ha habilitat l'espai de famílies, situat a l'Alberg de Joventut, en el que actualment hi ha 10 infants i 5 persones adultes. Aquest espai també està disponible per acollir qualsevol cas de violència masclista que es pugui produir durant l'emergència.
 • El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, El Rebost, aquesta setmana ha aconseguit ampliar un total de 180 lots més. Així, es farà distribució a 8.340 beneficiaris,  quan abans de l'emergència era de 5.580. També cal afegir els lots  a domicili, que de moment  se n'han repartit 120.
 • Durant la setmana passada es va realitzar el repartiment de 4.531 targetes moneder que corresponen  a beques de la Generalitat i els xecs de beques de l'Ajuntament. Durant aquesta darrera setmana s'ha fet lliurament de 340 talons més per fer l'aportació corresponent a les beques de l'Ajuntament , el que representa que seran 640 talons els repartits. Al mateix temps, s'està estudiant la possibilitat de fer ingressos mitjançant transferència bancària, per estalviar el lliurament en mà. Aquesta setmana també s'han repartit les 862 targetes moneder dels infants dels centres oberts i els esplais diaris que s'aniran recarregant mentre duri l'emergència
 • També, durant aquests dies, es continuen gestionant ajudes de beca de menjador a 98 infants d'Escoles Bressol de la ciutat.
 • El Servei d'Atenció a Domicili, durant aquesta darrera setmana (del 27 de març al 2 d'abril), ha prestat 12.327 serveis (11.419 la setmana anterior). Així, el Servei d'Ajut a Domicili (SAD) està prestant servei a 629 domicilis (604 l'anterior setmana) de la ciutat. Pel que fa al servei de Teleassistència, actualment 5.002 persones disposen del servei, de les que 45 han estat noves altes derivades de l'estat d'alarma pel COVID-19. La setmana passada eren 5.201 persones que disposaven d'aquest servei, que ha variat tant per baixes temporals, per trasllats familiars o per defuncions. Pel que fa al Servei d'Àpats a domicili, aquest servei acumula un total de 6.696 menús a 207 persones (5.614 a 291 persones la setmana anterior).

Atenció a la dona

 • El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Terrassa continua l'atenció telefònica no presencial per garantir que es pugui atendre les dones en situació de violència masclista, malgrat el tancament de Casa Galèria, on es presta l'atenció presencial. Les psicòlogues del servei fan seguiment diari de totes les dones ateses al SIAD. Com a alternativa a l'atenció presencial, el Servei de Polítiques de Gènere ha implementat diferents mesures​, com el correu electrònic [email protected], o les dues noves línies telefòniques d'atenció (675957904 i 675296296) que funcionen de 9 a 20 h.  En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i, en el cas que la situació ho requereixi, poden desplaçar-se per fer atenció presencial a la dona i establir el circuit a seguir. 
 • Fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o a la línia d'atenció a la violència masclista (016 o 900 900 120), operativa durant les 24 hores.​

Transport públic i mobilitat

 • Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s'han reduït progressivament a Terrassa, arribant a una reducció del 96% el dimecres 1 d'abril, dia en el que 2.060 persones en total van viatjar en autobús durant tota la jornada. Així doncs, l'ocupació del servei ha registrat una disminució progressiva durant aquestes darreres setmanes: s'ha passat de 6.876 persones usuàries el 16 de març, a 3.572 el dia 25 de març i a 2.060 el dia 1 d'abril.
 • D'altra banda, des del dia 16 de març s'ha passat de 56 vehicles en servei, i 112 conductors i conductores, a 29 vehicles en circulació i 58 persones disponibles per a conduir els vehicles.
 • Aquesta setmana, la demanda de bus urbà a la ciutat s'ha reduït un 93% respecte un altre dia del mes d'abril, d'altres anys.
 • Pel que fa al trànsit a la ciutat, des de l'activació de l'estat d'alarma, la circulació a les principals avingudes ha anat registrant davallades força destacables. Així la setmana passada el trànsit rodat a les principals avingudes era un 75% inferior i aquesta setmana s'ha reduït fins al 80% en aquestes vies de Terrassa.​

Servei d'abastament d'aigua

 • Des de Taigua s'informa que els Serveis Mínims determinats per l'abastament d'aigua potable de Terrassa funcionen amb normalitat. Es recorda que l'atenció al públic presencial està suspesa, però es poden realitzar consultes i gestions usuals a través de la web, (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada)  per correu electrònic a [email protected], o per telèfon al 93 736 28 20  (de 7.30 a 15.30 h)   Avaries 24 h: 93 736 28 28

Servei de neteja

 • El serveis de recollida mantenen les freqüències habituals. Pel que fa a la recollida de mobles i voluminosos, s'ha registrat una disminució considerable, havent-se suspès el servei amb trucada prèvia. També s'ha reduït el volum del servei de recollida porta a porta de cartró comercial.
 • S'ha incorporat el servei de baldeig nocturn en zones de més presència de persones, com les proximitats  a supermercats, centres atenció primària, centres sanitaris, etc.
 • Pel que fa a neteja viària, s'han anat reduint progressivament tots els serveis, per la baixa activitat ciutadana a la via pública, deixant els de neteja d'entorns de contenidors, buidat de papereres i similars.
 • L'evolució de la recollida per fracció durant el mes de març, desprèn les següents dades: Resta, es manté respecte altres mesos, amb 133 Tn per dia; En envasos, hi ha un increment passant de 14,6 Tm a 18 Tm/dia; en vidre, hi ha una lleugera reducció, de 9,9 Tm a 9,1 Tm/dia; en orgànica, hi ha una reducció de 26 Tm a 20 Tm/dia; pel que fa a mobles hi ha una reducció de 12,1 Tm a 5,9 Tm/dia; i en paper i cartró, la reducció és de 17 Tm a 15 Tm/dia.

Servei 010

 • Des dels primers dies de l'estat d'alarma, es va ampliar l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Des del dia 13 fins ahir dia 2 d'abril, s'han registrat un total de 7.469 trucades.
 • L'horari del servei és de dilluns a divendres, de 9 h a 20h, ininterrompudament. Els caps de setmana, l'horari és de 10h a 14h i de 16h a 19h.

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)

 • El Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD) de Terrassa actualment acull un total de 89 gossos i 51 gats. En relació al servei prestat, s'estan cobrint tots els serveis mínims, donada la situació d'emergència, realitzant jornades, horaris i grups de treball adaptats a aquestes necessitats. Les funcions bàsiques que s'estan cobrint amb els serveis mínims són la neteja dels espais que ocupen els animals, l'alimentació d'aquests i el passeig de gossos als mateixos patis del CAAD, i acompanyament, en el cas dels gats, perquè estiguin socialitzats.
 • Pel que fa a l'atenció al públic, a excepció de la ciutadania que hagi de recuperar el seu animal, no es realitza. El servei de recollida d'animals a la via pública es manté 24h.

Servei d'Ocupació – Foment de Terrassa SA

 • Des del 13 de març, fins el 2 d'abril, hi han hagut un total de 1.149 atencions a persones de la ciutat. D'aquestes, 258 han estat tutories telefòniques; 699 entrevistes telefòniques; i 192 assessoraments en la modalitat on line. A més, s'han realitzat 561 trucades i s'han realitzat enviaments (mailings) a 22.085 adreces. L'activitat via web ha registrat 355 noves altes, i s'han realitzat 752 gestions via web.
 • Pel que fa a empreses ateses, s'han realitzat 180 atencions amb assessorament telefònic, i s'han realitzat 4.004 comunicacions per correu electrònic.
 • En aquest període de temps, la Borsa de treball ha gestionat 59 ofertes de treball, per les que s'han rebut 1.161 candidatures i s'han enviat 567 CV per a cobrir-les. Les altes a la borsa en aquest període de temps han estat 273.
 • Els sectors de les ofertes són: Sanitat (12); Administració i Oficines (1); Comerç (1); Industria Farmacèutica (1); Màrqueting, Vendes i Publicitat (1); Serveis a la Comunitat i Personals (2).

Oficina d'Atenció a l'Empresa

 • Des del decret d'Alarma, s'han realitzat un total de 120 atencions telemàtiques a empreses, 23 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del Coronavirus/COVID-19.

Servei d'Emprenedoria i Economia Social

 • En la darrera setmana s'han realitzat 12 assessoraments a persones emprenedores, s'ha enviat una enquesta a 1.640 persones per conèixer la situació i necessitats de les empreses i persones autònomes de la ciutat i a 328 empreses i entitats d'economia social i solidària.

Servei de Consum

 • Des del 13 de març s'han realitzat 107 gestions i atencions telemàtiques des d'aquest servei, 72 relacionades amb la crisi del Coronavirus/COVID-19.

Servei de Comerç

 • S'han realitzat un total de 312 gestions i atencions relacionades amb la crisi del Coronavirus/COVID-19, principalment per donar suport en les tasques d'informació a comerços i mercats per fer arribar a la ciutadania.

Servei d'Innovació

 • S'han realitzat un total de 26 contactes amb empreses del territori amb l'objectiu de vehicular les necessitats i les solucions per front en aquests moments d'emergència sanitària. Des de necessitats o solucions per aconseguir material per impressores 3D i fabricació d'Epi's per al sector  sanitari.