Informe setmanal sobre els serveis públics essencials de la ciutat de Terrassa

Des de l'inici de l'alarma sanitària a causa del COVID-19, l'Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat.

Atenció a les persones

 • L'atenció social de manera presencial ha registrat 215 atencions des del dia 16 fins el dia 26 de març. Aquesta atenció social també s'ha realitzat de manera telefònica,  amb 1.082 atencions telefòniques, 331 la primera setmana i la resta aquesta setmana.
 • La tipologia de les demandes ha estat per ajuts econòmics, d'alimentació, consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.
 • Per a l'atenció a persones sense sostre, s'ha habilitat el Centre d'Acollida Frederic Soler per a persones sense sostre, amb una capacitat de 60 places. Actualment està ocupat per 48 homes i 12 dones.
 • Des del dia 23 de març, s'ha habilitat l'espai de famílies, situat a l'Alberg de Joventut, en el que actualment hi ha 10 infants i 6 persones adultes. Aquest espai també està disponible per acollir qualsevol cas de violència masclista que es pugui produir durant l'emergència.
 • El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, El Rebost, des de l'activació de l'alarma ha ampliat el nombre de famílies beneficiàries en 633 més. S'ha passat de 5.580 lots lliurats a 8.140 durant l'alarma. S'està treballant per habilitar el repartiment a domicili dels lots.
 • Durant aquesta setmana s'està realitzant el repartiment de 4.531 targetes moneder que corresponen a beques de la Generalitat i 340 xecs de beques de l'Ajuntament. També, durant aquests dies, s'han gestionat ajudes de beca de menjador a 98 infants d'Escoles Bressol de la ciutat.
 • El Servei d'Atenció a Domicili, des del dia 16 de març, està prestant 11.419 serveis. Així, el Servei d'Ajut a Domicili (SAD) està prestant servei a 604 domicilis de la ciutat.  Pel que fa al servei de Teleassistència, actualment 5.201 persones disposen del servei, de les que 203 han estat noves altes derivades de l'estat d'alarma pel COVID-19.
 • En aquest mateix període, el Servei d'Àpats a Domicili ha ofert un total de 5.614 menús a 291 persones. En aquest període d'alarma s'han activat noves altes de serveis per l'emergència, per garantir la cobertura del servei en Centres de Dia, així com pels tancaments dels Casals de Gent Gran.

Transport públic i mobilitat

 • Des del passat dia 20 de març, el servei de transport públic col·lectiu urbà a la ciutat s'ha vist reduit en un 43%. Així, des del dia 16 de març s'ha passat de 56 vehicles en servei, i 112 conductors i conductores, a 29 vehicles en circulació i 58 persones disponibles per a conduir els vehicles. Pel que fa a persones usuàries, s'ha passat de 6.876 persones, el 16 de març, a 3.459 el dia 25 de març.
 • Aquesta setmana, la mitjana d'ocupació és de 67 passatgers de mitjana al dia, per vehicle.
 • Pel que fa al trànsit a la ciutat, des de l'activació de l'estat d'alarma, la circulació a les principals avingudes de la ciutat ha anat registrant davallades força destacables. Així s'ha arribat a reduccions del 75% de trànsit rodat a les principals avingudes de Terrassa.

Servei d'abastament d'aigua

 • Des de Taigua s'informa que els Serveis Mínims determinats per l'abastament d'aigua potable de Terrassa funcionen amb normalitat. Es recorda que l'atenció al públic presencial està suspesa, però es poden realitzar consultes i gestions usuals a través de la web, (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada)  per correu electrònic a [email protected], o per telèfon al 93 736 28 20  (de 7.30 a 15.30 h)   Avaries 24 h: 93 736 28 28

Servei de neteja viària

 • El serveis de recollida mantenen les freqüències habituals. Pel que fa a la recollida de mobles i voluminosos, s'ha registrat una disminució considerable, havent-se suspès el servei amb trucada prèvia. També s'ha reduït el volum del servei de recollida porta a porta de cartró comercial.
 • S'ha incorporat el servei de baldeig nocturn en zones de més presència de persones, com les proximitats  a supermercats, centres atenció primària, centres sanitaris, etc.
 • Pel que fa a neteja viària, s'han anat reduint progressivament tots els serveis, per la baixa activitat ciutadana a la via pública, deixant els de neteja d'entorns de contenidors, buidat de papereres i similars.

Servei 010

 • Des dels primers dies de l'estat d'alarma, es va ampliar l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Des del dia 13, s'han registrat un total de 5.460 trucades.

Servei d'Ocupació – Foment de Terrassa SA

 • Des del 13 de març, fins el 27, hi han hagut un total de 939 atencions a persones de la ciutat. D'aquestes, 198 han estat tutories telefòniques; 586 entrevistes telefòniques; i 155 assessoraments en la modalitat on line. A més, s'han realitzat 195 trucades i s'han realitzat enviaments (mailings) a 21.891 adreces. L'activitat via web ha registrat 289 noves altes, i s'han realitzat 690 gestiona via web.
 • Pel que fa a empreses ateses, s'han realitzat 180 atencions amb assessorament telefònic, i s'han realitzat 3.959 comunicacions per correu electrònic.
 • En aquest període de temps, la Borsa de treball ha gestionat 47 ofertes, de les que s'han rebut 928 candidatures, i enviades 464. Les altes a la borsa en aquest període de temps han estat 232.
 • Els sectors de les ofertes són: Sanitat (10); Administració i Oficines (1); Comerç (2); Industria Farmacèutica (1); Màrqueting, Vendes i Publicitat (1); Serveis a la Comunitat i Personals (2); Turisme i Hostaleria (1).

Oficina d'Atenció a l'Empresa

 • Des del decreta d'Alarma, s'han realitzat un total de 89 atencions telemàtiques a empreses, 17 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del Coronavirus/COVID-19.

Servei de Consum

 • Des del 13 de març s'han realitzat 49 gestions i atencions telemàtiques des d'aquest servei, 26 relacionades amb la crisi del Coronavirus/COVID-19.

Servei de Comerç

 • S'han realitzat un total de 115 gestions i atencions relacionades amb la crisi del Coronavirus/COVID-19, principalment per donar suport en les tasques d'informació a comerços i mercats per fer arribar a la ciutadania. Entre aquestes, comunicacions sobre la suspensió de la Fira de l'oliva o la Fira Modernista, entre d'altres.