L'actualització del Pla de la Innovació de Terrassa defineix la nova estratègia de futur de la ciutat

El document conté les noves estratègies i objectius a aconseguir, posant el focus en els ODS i en l'Agenda 2030

L'actualització del Pla de la Innovació de la ciutat s'ha presentat aquest matí als principals agents socioeconòmics del territori, després de la revisió i avaluació de resultats de les accions derivades del pla vigent, creat l'any 2007. La tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la ciutat, Núria Marín, i el regidor d'Economia Social i Innovació, Josep Forn, han presentat aquest matí al Teatre Principal la nova proposta metodològica, que sorgeix d'una nova diagnosi del sistema innovador de la ciutat, tenint en compte l'evolució i el creixement que s'ha experimentat durant els darrers anys a Terrassa.

La tinenta d'alcalde de Promoció econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, ha explicat que amb aquest nou document estratègic ens ajudarà a «situar Terrassa com la "capital innoindustrial" de Catalunya, en una posició de lideratge en la revolució industrial i tecnològica del segle XXI al nostre país i a escala europea, en el context d'un model de ciutat verda, sostenible i resilient, educadora i creativa, que enforteixi el seu caràcter emprenedor i generador de riquesa i ocupació de qualitat, i preservi els trets d'identitat que la defineixen: solidària, inclusiva i diversa, cultural i esportiva, amb valors fonamentals d'equitat social, drets humans i qualitat democràtica».

De la revisió del Pla de la Innovació s'extreuen 6 objectius estratègics que responen a l'objectiu de fomentar la innovació com a eina de promoció econòmica a la ciutat:

  1. L'impuls de la cooperació, la projecció i el lideratge de l'ecosistema, amb l'Ajuntament com a agent dinamitzador i coordinador d'iniciatives conjuntes per consolidar Terrassa com a referent del territori. Per aconseguir-ho, es proposa consolidar les eines de cohesió i col·laboració de l'ecosistema, així com les aliances ja existents, impulsar la creació de nos projectes i accions tractores, cercar recursos i línies de finançament i millorar la comunicació per visibilitzar l'ecosistema.
  2. Impulsar el model de promoció econòmica vinculat a la Innovació al propi consistori a través de la reflexió estratègica sobre el model de ciutat que volem. Es planteja definir accions d'innovació interna transversal, participar en la definició dels plans municipals de les diferents àrees i adequar la planificació estratègica d'innovació a l'Agenda 2030.
  3. Fer arribar la innovació a les pime i al teixit emprenedor de la ciutat, potenciant i consolidant el teixit empresarial innovador i fent especial incidència als sectors de la Salut i tecnologies aplicades a la salut, així com de l'Audiovisual, ambdues part de l'estratègia d'especialització competitiva territorial. El pla proposa accions com la creació de programes que fomentin, donin suport i/o reforcin empreses innovadores o l'emprenedoria, reforçar i millorar l'oferta d'espais reals i també virtuals, realitzar accions de networking i trobar nexes d'unió i col·laboració entre ambdós sectors clau per a la ciutat.
  4. Potenciar el suport a persones emprenedores i empreses alineades amb els ODS vinculats a la promoció econòmica de la ciutat per tal de crear un teixit econòmic social i mediambientalment sostenible, solvent i potent. Per això, es proposa impulsar programes específics en l'àmbit de la digitalització, la circularitat, la innovació social o l'empresa saludable que permetin sensibilitzar sobre els ODS i ajudar a les empreses a assolir-los.
  5. Promoure la connexió de les relacions entre coneixement i empresa, per tal de facilitar que la investigació arribi al mercat. Per aconseguir-ho, aquesta revisió del pla proposa augmentar la interrelació entre els centres de coneixement i el sector empresarial i atreure, generar i retenir el talent de valor afegit.
  6. Treballar en la projecció de l'ecosistema innovador de Terrassa, tant a nivell intern com extern. Es vol aconseguir millorant la comunicació del servei d'Innovació, així com organitzant actes de gran format.

El regidor d'Innovació, Josep Forn, per la seva banda, ha assegurat que «mantindrem els programes que han donat bons resultats i adequarem els plans estratègics en matèria d'innovació als paràmetres de l'Agenda 2030. Proposarem nous programes i iniciatives per a donar resposta als objectius estratègics marcats, a través de les actuacions identificades al Pla de revisió i Actualització el Pla de la Innovació i d'altres que puguin derivar-se'n fruit de la pròpia dinàmica i evolució del Pla».

L'estratègia actual fixa l'horitzó en l'any 2030 i posa les seves bases per al ple desenvolupament dels ODS i la seva incorporació a les empreses i organitzacions que treballen al voltant de la innovació.

 

Trajectòria innovadora

El document fa també una revisió de les accions dutes a terme des de 2007, posant en valor la diagnosi inicial que es va realitzar per conèixer els clústers del territori i fer un mapeig dels principals agents de la innovació a Terrassa i rodalies. Aquest fet va propiciar la creació al 2013 del projecte de la Plataforma d'Agents Públics i Privats per a la Integració del Sistema d'Innovació de Terrassa, conegut com a PAPPISIT, i a través del qual es va desenvolupar la Plataforma Innointegra, una agrupació d'agents públics, empresa privada i centres de tecnologia i coneixement amb l'objectiu d'integrar i coordinar l'activitat econòmica i d'innovació a la ciutat.

En el context de l'horitzó 2020 i la proliferació de l'estratègia RIS3CAT, es van definir les que actualment són les estratègies competitives de Terrassa: l'audiovisual i la salut, així com les tecnologies aplicades a l'àmbit.

Des del servei d'Innovació, s'han posat en marxa diferents iniciatives per a la creació, consolidació i acceleració d'empreses innovadores, tant de caràcter totalment públic com en col·laboració amb altres entitats de l'ecosistema empresarial, de coneixement o tecnològic de la ciutat, com són el programa de formació i assessorament Acceleració en Òrbita, el programa de preincubació empresarial Espai Emprèn UPC, la iniciativa de mentoratge i orientació a empreses Business Confidence, el cicle de sessions formatives Formació per la Innovació, el projecte d'impuls de la ciutat digital o el programa d'allotjament i acompanyament d'empreses per fomentar l'emprenedoria.

Pel que fa a les iniciatives enfocades a la transferència de coneixement, trobem el Terrassa Creative Lab, en col·laboració amb la UPC, el Catàleg de Reptes, participat amb el servei d'Universitats, o bé el programa de Transferència de Coneixement, del qual es destaca l'activitat «Connectem la Innovació».

En l'esfera de la innovació social s'ha treballat en iniciatives per a l'impuls de la innovació social, com Projectes de Valor per Terrassa (ValorTRS), el cicle formatiu Aula d'Inversió o el Fast Track, el programa d'acompanyament a la ronda d'inversió per tal de preparar a les empreses i projectes empresarials per presentar-se davant de potencials persones inversores.

D'altra banda, s'estableixen iniciatives específiques per a l'impuls dels sectors audiovisual i salut, estimulats a través de programes de formació i mentoratge com el Crowdfunding Terrassa Innovació, la hackató Hack&Health, el cicle formatiu Projectem l'Audiovisual, el bootcamp Invideogames o el programa d'acompanyament Health Impact vinculat a l'impuls de projectes de salut.

Més enllà de la realització d'accions amb incidència directa sobre les empreses o projectes emprenedors, des del servei d'Innovació també s'han posat en marxa diverses iniciatives centrades en la projecció i difusió del sistema innovador de la ciutat, com ara la participació a la Mobile Week per tal d'apropar la tecnologia a la ciutadania, la col·laboració a la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació (Red Innpulso), la vinculació amb les activitats del clúster AEI Tèxtil i la creació dels Premis Muncunill a la Innovació, un referent per als projectes d'innovació al país i d'apropament del concepte d'innovació a la ciutadania.