L'Ajuntament acorda iniciar el procés per a l'elecció i nomenament de Síndic/a de Greuges de Terrassa

El proper mes de febrer finalitza el segon mandat de l'actual Síndica, que no pot optar a la reelecció

Procés d'elecció Sindicatura Municipal de Greuges de TerrassaLa Junta de Portaveus celebrada ahir va acordar iniciar el procés per a l'elecció i nomenament de la figura del Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, d'acord amb el reglament que regula aquesta figura de defensa i protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania davant l'administració. 

Aquest text, modificat el 29 de juny de 2017, estableix la realització d'un procés públic i obert, mitjançant el qual la ciutadania de Terrassa podrà presentar candidatures al càrrec, així com donar el seu suport a la candidatura escollida. Les candidatures validades se sotmetran a un procés de participació ciutadana, que serà tingut en compte per l'alcalde, prèvia valoració de la Junta de Portaveus. L'elecció del candidat/a se sotmetrà al Ple municipal. 

El reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges indica que la durada del càrrec serà per un període de 5 anys i que la persona que l'ocupi pot ésser escollida per un període d'igual duració, finalitzat el qual no podrà ser designat per un període immediat. Tenint en compte aquests requisits, s'activa el procés d'elecció i nomenament del càrrec, ja que l'actual Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, Isabel Marqués i Amat, va iniciar el seu segon mandat el febrer de 2018, fa gairebé 5 anys. 

Per tal que el nou nomenament pugui ser efectiu un cop finalitzi el vigent mandat de la síndica en data 15 de febrer de 2023, s'han iniciat els tràmits per a la constitució dels òrgans que intervenen en el procés, la Comissió Ciutadana de Seguiment i la Comissió Tècnica. La primera, presidida pel tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, vetllarà pel correcte desenvolupament del procés. Els seus integrants es reuniran abans d'iniciar i acabar cada fase i el contingut de les seves reunions es farà públic a la plataforma «Participa a Terrassa». Un cop constituïda, el proper mes de setembre, la Comissió Ciutadana de Seguiment endegarà el procés participatiu perquè la ciutadania de Terrassa pugui presentar les candidatures al càrrec.

Per la seva part, la Comissió Tècnica és l'òrgan tècnic de suport a la Comissió Ciutadana de Seguiment i als òrgans de govern municipal que coordinarà el desenvolupament del procés participatiu des del punt de vista tècnic.  

El càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal. Les oficines de la Sindicatura Municipal de Greuges estan ubicades a la Masia Freixa, al parc de Sant Jordi. La Sindicatura compta amb el següent correu electrònic de contacte: [email protected].