L'Ajuntament adjudica a Fundesplai el servei de menjadors escolars, amb un contracte més exigent amb la qualitat del menjar i del servei

El Govern municipal garanteix que totes les famílies que ho necessitin obtindran beca menjador

Menjador escolarL'Ajuntament de Terrassa ha adjudicat a la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai) el servei de menjadors a les escoles públiques d'educació infantil i primària i instituts escola de la ciutat. La Junta de Govern Local, reunida aquest matí en sessió extraordinària, ha validat la proposta de la mesa de contractació, que va escollir Fundesplai entre les quatre candidatures que van arribar a la fase final del concurs.

La proposta de Fundesplai ha estat l'única que complia amb totes les condicions que es demanaven al plec de clàusules i que no ha incorregut en oferta temerària. Dues de les candidatures presentaven una oferta econòmica anormalment baixa i es va demanar que aportessin documentació que la justifiqués, però la mesa no ha considerat que la documentació presentada acredités que les empreses podrien complir les exigències del contracte de manera econòmicament sostenible i, per això, van ser desestimades. Una altra de les candidates no va aportar la documentació relativa a la gestió del temps de migdia dels infants, i per això també ha estat desestimada.

Precisament, aquest és un dels aspectes en què el plec de clàusules de la licitació fa especial èmfasi. S'exigeix a l'empresa adjudicatària una gestió adequada del temps lliure dels infants, en la línia Educació 360 i en consonància amb el projecte educatiu de cada escola. L'altre àmbit en què el contracte presenta novetats respecte a l'anterior és el de la qualitat alimentària. El nou contracte eleva el nivell d'exigència en aquest sentit, i especifica que almenys el 20% de les matèries primeres han de ser aliments de producció ecològica i de proximitat. A més, l'adjudicatària ha de poder donar opcions de menú vegetarià i halal a les famílies que ho sol·licitin. Els Serveis d'Educació monitoritzaran la prestació del servei i destinaran personal a fer inspeccions aleatòries als menjadors per assegurar el compliment de totes les clàusules del contracte.

Els diferents aspectes del plec de clàusules s'han treballat a la Comissió de Menjadors, on estan representats l'Administració, els centres educatius i les famílies. En aquest sentit, la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, ha dit que: «El nou contracte recull les inquietuds de tota la comunitat educativa, és fruït del consens, i estic convençuda que farà possible un servei de menjador millor i de més qualitat en tots els sentits». Ciurana també ha volgut aclarir que, amb la nova adjudicació, no perilla cap de les beques menjador que atorga la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental: «No es pot adjudicar el concurs pensant en les beques, sinó en la qualitat del servei. Una gran quantitat de beques pot comportar una baixada de la qualitat per tal que l'empresa mantingui els beneficis, i això és justament el que volíem evitar. Però això no vol dir que ningú es quedi sense beca. Reclamarem més implicació a la Generalitat o farem el que calgui, però totes les famílies que els Serveis Socials determinin que necessiten beca en tindran, com sempre», ha dit la regidora, qui ha recordat que les beques que ofereix l'empresa son una part petita del total. El curs passat els Serveis Socials van rebre 4.899 sol·licituds de famílies de la ciutat per obtenir beques de menjador.

El contracte, amb una durada de dos anys, està valorat en 12.503.806,98 euros més IVA, i és prorrogable per dos anys més. Així que es concreti la formalització del nou contracte, la nova concessionària haurà de posar en marxa el procés de subrogació de personal amb la concessionària sortint, SERHS. El contracte especifica que Fundesplai ha d'integrar totes les persones que treballaven per a SERHS als menjadors de Terrassa amb les mateixes condicions laborals. La previsió és que la nova adjudicatària comenci a operar des del primer dia lectiu del curs 2021-2022.