L'Ajuntament ampliarà l'aparcament per a motos a les zones amb més afluència de la ciutat

Els darrers dos anys el consistori ha creat més de 1.500 places per aquests vehicles i continua treballant per a l'habilitació de nous espais d'estacionament en aquelles zones on s'ha detectat una necessitat important

L'Ajuntament complementarà l'oferta d'estacionament per a motocicletes en la via pública en aquells indrets on s'ha constatat una major demanda d'aquest tipus d'aparcament.

Entre les propostes, figura l'increment d'estacionament de motos en calçada en espais entre guals, sense perdre estacionament lliure ni de zona blava, configurant estacionaments per a vehicles de dues rodes en semi-bateria. També es contempla posar algunes places en zones de càrrega i descàrrega de grans dimensions i en àrees exprés.

D'altra banda, el consistori també habilitarà noves places en vorera, senyalitzant les places, sempre que es garanteixi l'accessibilitat i s'acompleixi l'article 57.1 de l'Ordenança de Mobilitat municipal. En aquest sentit, les places s'ubicaran en voreres amples que permetin una separació mínima de 4 metres respecte les façanes. També es faran aparcaments de moto en línia en espais residuals en vorera garantint un tram de pas mínim de 2 metres per garantir el compliment de la Llei d'Accessibilitat.

El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Xavi Cardona, es va reunir ahir amb representants de la plataforma de Motoristes per Terrassa per "oferir totes les facilitats al col·lectiu. Els hem posat a l'abast totes les eines de comunicació possible per treballar plegats a l'hora de trobar els espais adients on troben que hi ha més necessitat d'aparcament de motos, com les zones properes al centre i els indrets amb alta afluència, com equipaments esportius o estacions de tren. També ens hem compromès a seguir escoltant al col·lectiu, com hem fet fins ara, i fer-ho tenint en compte la llei d'Accessibilitat".

En aquest sentit l'Ajuntament ha anunciat que habilitarà noves places per a motocicletes als següents carrers i espais:

 • carrer d'Irineu (tram entre Arquimedes i Rambla)
 • carrer de Columel·la (tram entre Arquimedes i Rambla)
 • carrer Grànius (tram entre Arquimedes i Rambla)
 • carrer Doctor Ullés (tram entre Arquimedes i Rambla)
 • carrer Antoni Torrella (tram entre Arquimedes i Rambla)
 • carrer de Martin Díez (tram entre Arquimedes i Rambla)
 • entorn de les estacions de FGC i Rodalies Adif Nord i Est
 • entorn de l'Estadi Olímpic
 • entorn de clubs de pràctica esportiva
 • altres àmbits en els barris del Centre i de Vallparadís
 • àrees de millora urbana (Saphil, Vapor Gran, etc.)
 • proximitats als parcs de Vallparadís i de Sant Jordi
 • entorns pròxims a les biblioteques
 • altres espais que es considerin aptes i que permetin afavorir l'activitat econòmica de l'entorn

D'altra banda, l'Ajuntament habilitarà les pròximes setmanes un apartat a l'aplicació mòbil Cuidem Terrassa perquè qui ho vulgui pugui fer arribar el seu suggeriment sobre la implementació d'aparcament de motos on hi vegi necessitat. Mentrestant, es poden enviar els suggeriments a través de correu electrònic a l'adreça [email protected]. El servei municipal estudiarà les demandes i habilitarà les places d'aparcament allà on sigui possible.

 

Una normativa per millorar l'accessibilitat als carrers

L'Ordenança de Mobilitat, aprovada a principis de 2021 prohibia l'estacionament de motos a la vorera per oferir la màxima comoditat i accessibilitat a les persones que es desplacen a peu i evitar així molèsties als vianants que hi transiten i que veuen reduït l'espai per poder circular-hi. A aquesta normativa se li va aplicar una moratòria de dos anys en els quals l'Ajuntament ha treballat per habilitar espais d'aparcament per a motocicletes i ciclomotors a la calçada i adaptar la ciutat a aquesta nova casuística.

D'aquesta manera, des del 2021 i fins a l'actualitat s'han creat més de 1.500 places, configurant un total de més de 4 mil places de motocicletes a la ciutat. No obstant, conscient de la necessitat, el consistori continua habilitant reserves per tal de garantir que aquest tipus de vehicles tinguin opcions d'aparcament a tots els barris de Terrassa.