L'Ajuntament augmentarà entre 60 i 80 places l'oferta de les escoles bressol municipals per a infants de dos anys

El proper curs, les places de 2 anys seran gratuïtes

Escola bressolL'Ajuntament de Terrassa augmentarà el curs vinent l'oferta de places d'Infantil 2 anys, coincidint amb la instauració de la gratuïtat de l'educació pública a partir dels dos anys, que serà efectiva per primera vegada el curs 2022-2023. L'oferta inicial d'Infantil 2 anys als centres municipals per al proper curs serà de 630 places, 60 més que l'any passat. En funció de la demanda registrada, es podrien arribar a ofertar 20 places més, arribant a les 650. Tanmateix, cal tenir en compte que bona part de les places les ocuparan infants que aquest curs ocupen plaça d'Infantil 1 any.

La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, ha explicat que «A Terrassa, només la meitat de les criatures de dos anys estan escolaritzades. En alguns casos, potser és perquè les famílies opten per altres models de cura, però és evident que en molts altres casos estem parlant de famílies que no s'ho poden permetre per motius econòmics. La gratuïtat i l'augment de places tenen un objectiu comú: posar el servei a l'abast de tothom, perquè un servei públic que no estigui a l'abast de tothom és regressiu i segregador».

L'Ajuntament contractarà el personal necessari el curs vinent en consonància amb aquest increment, ampliant les educadores i el personal de menjador. La gratuïtat de les places d'Infantil 2 anys es limitarà a la plaça d'escolarització, no als serveis complementaris com el d'acollida o el de menjador. Tanmateix, es preveu un increment de la demanda del servei de menjador, que sí que comptarà com fins ara amb ajuts en els casos que els Serveis Socials així ho determinin. 


Tarifació social per a Infantil 0 anys i Infantil 1 any

A banda de la gratuïtat per als infants de dos anys, a les places dels primers cursos s'aplicarà, igual que s'ha fet aquest curs, la nova tarifació social, que contempla preus diferents en funció del nivell d'ingressos de la família. També incidiran en el preu final condicionants com ara tenir dos o més fills al centre, membres de la família amb capacitats diverses, o el fet de ser família monoparental o nombrosa. La regidora d'Educació ha recordat que «L'aplicació de la tarifació social ha comportat automàticament un augment de matrícules i un augment de les hores que passa l'infant a l'escola, la qual cosa demostra que l'econòmica continua sent la barrera més potent per a l'accés a l'educació 0-3. La tarifació social i la gratuïtat de l'Infantil 2 anys són realment necessàries»

Portes obertes i preinscripció per al curs vinent

La preinscripció als centres 0-3 públics de Terrassa (11 escoles bressol municipals i tres llars d'infants de la Generalitat) es durà a terme del 9 al 20 de maig. La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa (https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3781).

Prèviament, els centres organitzaran jornades de portes obertes presencials entre el 20 i el 28 d'abril. Està previst organitzar aquestes visites en grups de 10 persones, amb un màxim de dues persones per família i sense infants, i aplicant en tot moment la normativa vigent del Procicat. Les visites tindran una part d'explicació del procés de preinscripció i funcionament de l'escola, que es farà a l'exterior del edifici, i una part de recorregut per les instal·lacions. Les persones interessades han de contactar directament amb  el centre que vulguin visitar. Podeu consultar el calendari complet i les dades de contacte a https://www.terrassa.cat/preinscripciobressol#portesobertes.