L'Ajuntament avança la campanya informativa sobre prevenció i control del mosquit tigre

El Casal Cívic de Can Gonteres acollirà una xerrada oberta a tota la ciutadania sobre la prevenció de mosquits el proper 7 de maig

L'Ajuntament augmentarà, a partir d'aquest mes de maig, els consells i recomanacions per evitar la proliferació del mosquit tigre, amb l'objectiu de sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de les mesures preventives de cara a un estiu que es preveu especialment calorós. Una de les activitats previstes dins la campanya és la xerrada que un expert del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat impartirà el proper dimarts, dia 7 de maig, a les 18.30 h al Casal Cívic de Can Gonteres (Plaça del Pi, 4), amb el títol «Prevenció de mosquits». La xerrada es centrarà en les mesures preventives útils per prevenir la proliferació de mosquits, que són comuns i serveixen tant pel mosquit tigre com també pel mosquit comú.

Una de les conclusions de l'estudi sobre mosquits que va fer l'Ajuntament a les urbanitzacions de Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i Les Fonts, en col·laboració amb el Servei de Control de mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, va determinar que els focus de cria es reparteixen entre la via pública i les propietats privades. Per tant, és important remarcar que la responsabilitat pel que fa a les mesures preventives és compartida, i es recomana mantenir les finques netes i desbrossades sense recipients que acumulin aigua i, també, en els horts, on s'aconsella no acumular aigua de reg en dipòsits o bidons destapats.

Per això, és important adoptar tot un seguit de mesures preventives, per tal d'evitar la proliferació d'aquests insectes. Algunes de les recomanacions són:

• Buidar i posar sota cobert els objectes en els quals es pugui acumular aigua (gerros, galledes, plats d'animals domèstics, plats sota els testos...) i evitar la seva inundació. En el cas d'elements fixos, cal eliminar qualsevol acumul d'aigua.

• En recipients destapats (per exemple, els abeuradors dels animals) cal que l'aigua es renovi dos cops per setmana com a mínim.

• Les canals de recol·lecció d'aigües de les teulades i els embornals dels patis han d'estar nets de restes vegetals i amb bon funcionament.

 • Mantenir en condicions higienicosanitàries òptimes les piscines i basses.

 

Projecte Mosquito Alert

Les persones que detectin possibles punts de cria poden contactar amb el servei de Protecció de la Salut, del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament. A més, també poden compartir les seves observacions a través de l'App Mosquito Alert, que es pot descarregar al web http://www.mosquitoalert.com/ca/, un projecte de ciència ciutadana que té per objectiu lluitar contra l'expansió de mosquits invasors i transmissors de malalties infeccioses que estan o bé reemergint o bé apareixent per primera vegada a Europa. L'Ajuntament de Terrassa hi participa des de fa més de set anys, ja que és una manera de millorar el seguiment, estudi i control del mosquit tigre i del mosquit de la febre groga.

Només cal que, en cas de detectar algun exemplar o punts d'aigua estancada, les persones facin una fotografia i l'enviïn a través de l'aplicació mòbil a aquesta plataforma d'alerta ciutadana que investiga i controla l'expansió d'aquests insectes.

Les dades generades són útils per la ciència, ja que permeten estudiar la distribució geogràfica i la seva estacionalitat durant tot l'any.

Mosquito Alert és un projecte de ciència ciutadana cooperatiu sense ànim de lucre, coordinat per diferents centres de recerca públics, que ha estat efectiu per millorar la vigilància i detecció preventiva d'espècies invasores, com el mosquit tigre. És un projecte coordinat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes, del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), la Universitat Pompeu Fabra, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.