L'Ajuntament canalitza les aigües pluvials d'un tram del torrent del Sagrament

Un dels objectius de l'Anella Verda és restaurar la xarxa de rieres i torrents

Les darreres actuacions realitzades a la urbanització de la Font de l'Espardenyera han permès reconduir pel torrent del Sagrament -situat entre aquest nucli de població i la carretera de Castellar, al nord-est del municipi- les aigües pluvials que circulaven per l'antic col·lector de formigó, que discorre entre les parcel·les 35B i 37B del passeig de Matadepera, i per on hi passaven les aigües domèstiques d'una d'aquestes parcel·les. Això provocava que, quan plovia, l'aigua erosionés el terreny i causés despreniments de terra sobre la llera del torrent.

Les obres, finalitzades la setmana passada, han permès canalitzar pel tub de formigó les aigües pluvials que discorren per l'interior de les parcel·les abans esmentades per tal d'evitar l'erosió del talús i el despreniment d'aquest sobre la parcel·la 35B. L'empresa que ha realitzat les obres ha estat Covan Obres Públiques S.L., amb un pressupost d'adjudicació de 17.908,81 euros. Els treballs, iniciats al gener, tenien un  termini d'execució de quatre setmanes.

Aquest projecte és un del total de 61 que figuren dins el programa Terrassa Barris en Marxa 2018-2019, dels quals 29 s'han executat al llarg del 2018 i els 32 restants es duran a terme aquest any 2019. El pressupost d'aquest programa prové del superàvit municipal corresponent a l'exercici econòmic de 2017, aconseguit gràcies a uns majors ingressos i una reducció de la despesa.

 

Anella Verda

L'actuació al torrent del Sagrament s'integra dins el projecte de l'Anella Verda de Terrassa, que preveu restaurar la xarxa de rieres i torrents que hi ha en el terreny que envolta la ciutat. El torrent del Sagrament es troba emmarcat dins els cursos d'aigua de la plana del Vallès, com afluent del torrent de la Grípia.

L'Anella Verda comprèn un espai format per boscos, camps i torrents, a excepció del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, de 3.618,73 ha que es troba situat entre l'entorn urbà i els límits municipals de Terrassa. L'objectiu del projecte, que es troba en fase de desenvolupament, és preservar i ordenar aquest sòl no urbanitzable per tal de trobar un equilibri entre les funcionalitats ecològica, econòmica i social del territori.