L'Ajuntament concedeix la llicència d'obres per rehabilitar la masia de Can Boada del Pi

Els treballs per condicionar aquest edifici catalogat podrien començar en el pròxim mes

L'edifici de la masia de Can Boada del Pi, que dóna nom al barri, ja podrà ser rehabilitada després que avui l'Ajuntament hagi concedit a la propietat la llicència d'obres que permetrà la seva rehabilitació. Les obres podrien iniciar-se en el termini màxim d'un mes i el període per a l'execució dels treballs és de sis mesos. El projecte contempla la reforma estructural de tot l'edifici, la reconstrucció dels forjats interiors i també la recuperació de la façana principal, que és el seu element més distintiu. 

La masia de Can Boada del Pi és un edifici catalogat dins l'inventari municipal que data del segle XV i que està situat a l'avinguda de Can Boada del Pi, 14, just al darrere de l'antiga masia de Can Marcet, de principis del segle XX i obra de l'arquitecte Lluís Muncunill. Ambdues presenten, des de fa anys, un estat de deteriorament i abandonament per part de les respectives propietats. 

Aquesta situació va propiciar que l'Ajuntament iniciés els corresponents expedients de disciplina urbanística amb els que va requerir la realització dels treballs d'arranjament perquè les masies estiguessin en perfecte estat. Després de diversos incompliments i la imposició de multes per un import superior a 30.000 mil euros, la presentació dels projectes de restauració i el compromís de la propietat d'executar les obres va desbloquejar aquesta situació.

Per al regidor d'Urbanisme i Arquitectura, Carles Caballero, la concessió de la llicència d'obres per rehabilitar la masia de Can Boada del Pi «és el resultat del compromís de l'Equip de Govern per garantir la conservació del patrimoni de la ciutat, incrementant l'activitat disciplinària durant el present mandat, i també de donar resposta a les reivindicacions del barri de Can Boada del Pi».

 

Masia de Can Marcet

Pel que fa a la masia de Can Marcet, la propietat va presentar també sol·licitud de llicència d'obres i el projecte corresponent al desembre de 2020. Una vegada revisat tècnicament i donat que presentava deficiències, a primers d'any es va demanar la seva correcció, com a requisit imprescindible per a la concessió de la llicència. Davant la manca de resposta, l'Ajuntament ha tornat a requerir l'execució urgent i immediata dels treballs i ha imposat noves multes per incompliment. Paral·lelament, es manté la comunicació amb l'equip tècnic de la propietat per tancar el projecte i tirar endavant la rehabilitació de la masia, que és l'objectiu final que es persegueix.