L'Ajuntament construeix un abeurador pels ramats d'ovelles a la finca de Can Bonvilar

Està situat en zona boscosa, a uns 50 m del camí dels plans de Can Bonvilar 

L'Ajuntament ha construït un abeurador destinat al ramat de 700 ovelles i cabres que pasturen per les finques de Torrebonica, Can Bonvilar, Mossèn Homs i Can Barba,  totes elles de gestió municipal. L'abeurador s'ha construït a uns 56 metres del camí principal, el dels plans de Can Bonvilar, ja que es va considerar el lloc més indicat, tenint en compte la distància que recorre el ramat, que ve des de Torrebonica, i les característiques de la seva pastura. La nova instal·lació contribuirà, a més, a millorar la biodiversitat de l'entorn, perquè beneficiarà a les aus i altres mamífers, i perquè serà un lloc de reproducció d'amfibis i altres invertebrats.

L'abeurador té uns fonaments de formigó, quatre cubetes interiors d'acer inoxidable revestides amb pedra natural per integrar-lo al paisatge i una instal·lació per canalitzar l'aigua. També s'ha col·locat un tancat de protecció amb fusta per separar-lo en dos espais diferents: un destinat a les ovelles i un altre creat per proporcionar l'hàbitat als animals aquàtics, com els amfibis. El pressupost d'adjudicació ha estat de 17.378,75 euros i les obres han anat a càrrec de l'empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès S.L.

 

Manteniment sostenible dels boscos

L'activitat ramadera a les finques de Torrebonica, Can Bonvilar, Mossèn Homs i Can Barba ajuda de manera sostenible al manteniment dels boscos perquè les pastures del bestiar netegen el sotabosc, contribueixen a la prevenció d'incendis forestals, incrementa el nombre d'espècies vegetals, renova la producció d'herbes, aporta nutrients orgànics al sistema i diversifica el paisatge. Des del 2017, la gestió agrícola i l'explotació de les finques municipals està adjudicada a una empresa que se'n fa càrrec dels camps de conreu i d'un ramat.