L'Ajuntament contractarà 18 persones dins el programa Treball i Formació 2022

El programa, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, busca millorar l'ocupabilitat de persones trans i persones provinents d'Ucraïna

L'Ajuntament de Terrassa, a través de Foment de Terrassa, contractarà 18 persones dins el programa Treball i Formació, que està impulsat i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. En concret, s'han atorgat les dues primeres línies del programa, adreçades a millorar la ocupabilitat de persones trans en situació de vulnerabilitat, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, i de persones provinents d'Ucraïna a les quals se'ls hagi concedit un permís de protecció temporal.

El programa Treball i Formació té per objectiu obrir les portes del món laboral a col·lectius de persones que viuen en situació de vulnerabilitat, per tal de millorar la seva situació econòmica i proporcionar la formació necessària per ser reintroduïdes en el mercat laboral.

La línia trans del programa va adreçada a persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d'estar en situació d'atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades. En total, es contractarà a 10 persones que treballaran a diferents serveis de l'Ajuntament, en tasques de suport addicionals d'interès general i social. L'inici del contracte es preveu a principis de l'any 2023. A banda de la contractació, el programa també inclou actuacions de formació de 60 hores i actuacions d'acompanyament.

Pel que fa a la subvenció destinada a dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació no ocupades provinents d'Ucraïna a les quals se'ls hagi concedit un permís de protecció temporal, el programa contempla una actuació de contractació laboral i una actuació d'acompanyament per a 8 persones que seran contractades per Foment de Terrassa i treballaran a diferents serveis de l'Ajuntament de Terrassa. A més, per tal de millorar les seves competències idiomàtiques i facilitar així la seva integració, es preveu que les persones contractades puguin assistir dins d'horari laboral a cursos de formació en català impartits pel Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya.

El programa Treball i Formació 2022 té un cost de 655.191,05 euros, del quals 613.993,51 euros estan subvencionats pel SOC i 41.197,54 euros són d'aportació municipal. S'espera que el Servei d'Ocupació de Catalunya atorgui dues línies més del programa: una línia dirigida a dones víctimes de violència masclista en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades i una altra dirigida a persones més grans de 45 anys en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, per a la gestió de projectes sostenibles en la recollida selectiva i/o d'autocompostatge.