L'Ajuntament contractarà el subministrament elèctric a empreses que només treballin amb energies renovables

També s'obre la porta a l'arribada de l'autoconsum compartit i l'entrada de les comunitats energètiques

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, celebrada ahir, ha acordat elevar a la consideració del Ple de maig l'aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament d'energia elèctrica a l'Ajuntament de Terrassa i de sis societats municipals. També ha acordat aprovar l'expedient de contractació per iniciar la licitació en procediment obert. L'objectiu del Consistori és considerar l'energia com un bé social, on la ciutadania i les empreses no siguin només consumidores, sinó que també tinguin el dret a produir, emmagatzemar i vendre la seva pròpia energia renovable.

Terrassa s'adapta així en aquesta nova licitació als canvis que es produiran al sistema elèctric nacional derivats de la transició energètica, on el model de generació i distribució són dos dels seus aspectes rellevants. El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, considera que amb aquest contracte "es reforça el compromís de l'Ajuntament per fer una transició energètica real. Les condicions que estableix ens situen en el segle XXI de veritat i, a més, serveix per afavorir la competència real en el mercat energètic".

Per aquest motiu i, a diferència del contracte anterior, només es podran presentar al concurs les comercialitzadores que venguin energia renovable a tots els seus clients, i es demanarà una millora del preu regulat que es paga per l'energia compensada a les instal·lacions fotovoltaiques. A més, incorpora dues activitats que l'Ajuntament podrà exercir en un futur. D'una banda, la modalitat d'autoconsum compartit d'energia elèctrica solar fotovoltaica, tant si el Consistori és el titular de la instal·lació de generació o no i, de l'altra, la participació en comunitats d'energies renovables o en comunitats ciutadanes d'energia.

El nou contracte tindrà una durada inicial de dos anys (prorrogable a dos més); té un valor estimat d'11.650.097,62 euros, exclòs l'IVA, i un consum calculat d'energia elèctrica de 20.589 MWh/any, que será 100% renovable ja que, d'aquesta manera, no hi haurà emissions de de CO2 relacionades amb l'electricitat consumida. A més, aquest s'ha reduït en més de 10.000 MWh anuals (un 34% del consum) per l'estalvi que han aportat el nou enllumenat públic de la ciutat, amb llumeneres LED, que és gairebé d'un 80% respecte a l'anterior. Una substitució que ha estat possible gràcies a l'execució del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI).

D'altra banda, la Comissió de Territori i Sostenibilitat també ha acordat elevar a la consideració del Ple de maig fer una pròrroga de l'actual contracte, vigent des del 2017 amb les empreses Audax Renovables S.A. i Nexus Energia S.A, perquè finalitza el 29 de maig, fins a l'adjudicació del nou contracte.


Un canvi de model energètic

L'Equip de Govern defensa un canvi en el model energètic actual, que genera grans costos ambientals, socials, econòmics i de salut, en un context d'emergència climàtica que cal modificar per anar cap a una transició energètica que requereix una profunda reforma del model de distribució de l'energia elèctrica, i on els ajuntaments són part fonamentals.

El desembre de 2020, Terrassa va ser un dels 50 ajuntaments que van respondre de manera conjunta a la consulta pública sobre els Comunitats Energètiques, plantejada per Ministeri de Transició Ecològica i Repte Democràtic, per traslladar a l'ordenament jurídic espanyol les directrius europees del mercat interior de l'electricitat i les energies renovables. Les directrius de la Unió Europea estableixen que els països han de garantir el dret de la ciutadania a produir, consumir, emmagatzemar i vendre la seva pròpia energia renovable.

Tanmateix, des del 23 de febrer de 2021, Terrassa presideix la nova Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP), que té per objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, i assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. 

 

Terrassa, una ciutat referent

En els darrers anys, Terrassa s'ha convertit en un referent pel que fa a la municipalització del servei d'abastament d'aigua; en la lluita contra la pobresa energètica i en la reprovació de les decisions d'Endesa contra les famílies més vulnerables. Pel que fa a l'aigua, l'Ajuntament gestiona, des del 10 de desembre de 2018, el servei públic d'abastament i s'ha convertit en un dels municipis més grans de l'Estat que ha apostat per la municipalització. 

El Consistori va aprovar als plens municipals de setembre de 2019 i gener de 2020, respectivament, la Declaració de l'emergència climàtica i ambiental al municipi de Terrassa, i la Subscripció dels objectius de la Unió Europea per l'any 2030 de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40% i d'esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic.