L'Ajuntament de Terrassa aposta per la Indústria 4.0

El Pla d'Acció Sectorial Indústria 4.0 i la plataforma digital TerrassaIndustria.cat volen millorar i consolidar la competitivitat industrial de les empreses de la ciutat

Presentació Pla d'Acció Sectorial Terrassa Indústria 4.0La tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, ha presentat aquest matí en roda de premsa el Pla d'Acció Sectorial Indústria 4.0 i la plataforma digital TerrassaIndustria.cat, dos projectes impulsats per l'Àrea de Promoció Econòmica municipal que pretenen millorar i consolidar la competitivitat industrial de les empreses de la ciutat.

La tinenta l'alcalde Núria Marín, ha explicat que aquests projectes pretenen «accelerar i avançar el pla d'accions en favor de la Indústria 4.0 i crear espais de relació i visibilització, facilitant la connexió entre les empreses, fent un ús intensiu de tecnologies punta i d'internet». Per a la regidora, els projectes tenen com a objectiu principal «desenvolupar industries generadores d'energies o productes més respectuosos amb el medi ambient i amb cadenes de producció millor comunicades entre si i amb el mercat de l'oferta i la demanda».

El Pla d'Acció Sectorial de la Indústria 4.0 de Terrassa s'estructura a través de 4 grans projectes:

1. Projecte Talent 4.0: En aquest àmbit es portaran a terme accions de divulgació sobre les sortides professionals a la indústria i la seva modernització a través de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i la Indústria 4.0 a l'alumnat de d'ensenyament secundari, batxillerat i universitats. Es farà un treball de camp per recollir l'oferta de tecnologies i pretecnologies Indústria 4.0 existents a la ciutat i, a partir d'aquí, s'elaborarà un catàleg de tecnologies 4.0 disponibles a la ciutat. També es potenciarà la formació professional dual a través d'acostar l'alumnat a indústries 4.0 de Terrassa i s'oferirà assessorament a les empreses per assegurar el relleu generacional en les professions industrials.

2. Projecte Tecnologia 4.0: S'organitzaran un total de sis jornades monogràfiques amb experts en la matèria i, en funció de les necessitats detectades en les empreses del territori, es donaran a conèixer els casos d'èxit d'implantació de la Indústria 4.0, a banda de crear taules de treball dels diferents sectors tractors de la ciutat.

3. Projecte R+D+i 4.0: Aquest projecte vol potenciar que les indústries de la ciutat formin part d'iniciatives dels seus clústers respectius a través de fer tasques de prospecció empresarial i sessions de networking. També es promourà la realització de doctorats industrials a les indústries de Terrassa que permetin desenvolupar tesis doctorals en l'àmbit de la transformació digital.

4. Projecte negoci 4.0: Dels projectes sorgits a les trobades de les taules sectorials, i després d'analitzar els interessos comuns de les empreses d'un mateix sector, es duran a terme tres projectes pilot d'implantació sectorial de les tecnologies Indústria 4.0 i, posteriorment, es faran públics els resultats.

Tots aquests projectes es duran a terme informant i involucrant els diferents agents socioeconòmics i les empreses de la ciutat i sensibilitzant les persones joves, en tots els nivells formatius, sobre la importància de la indústria per a la societat i el desenvolupament de tecnologies amb futur.

Plataforma digital

D'altra banda, també s'ha presentat aquest matí una de les eines imprescindibles per al present i el futur del teixit industrial de la nostra ciutat: la plataforma digital TerrassaIndustria (terrassaindustria.copernic.tech/), desenvolupada des de l'Ajuntament de Terrassa.

Aquest portal web està pensat per crear un espai en xarxa, amb comunitats virtuals diferenciades per sectors, per tal de vincular, de forma transversal, els agents que conformen les diferents cadenes de valor. L'objectiu d'aquestes comunitats industrials i virtuals és el de cohesionar les empreses que hi pertanyen i oferir diversos serveis (formació, assessorament d'experts, participació en grups de treball, en clústers sectorials, etc) que reforcin la seva projecció, tant a la ciutat com cap a l'exterior, i millorin la seva competitivitat i capacitat de generar negoci.

El projecte inicial va arrencar amb l'objectiu de crear, retroalimentar i consolidar quatre sectors clau, identificats al Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa aprovat l'any 2016: el sector químic, l'alimentació, el tèxtil-moda i la construcció. Després de parlar-ne amb els agents econòmics de la ciutat, finalment les comunitats virtuals dins la plataforma són sis: Indústria Alimentària, Indústria Química, Indústria de la Construcció-Habitat, Indústria Tèxtil-Moda, Serveis a la Indústria i Indústria 4.0.

Es tracta, en definitiva, d'un projecte de llarg recorregut que planteja la incorporació progressiva d'altres sectors a la plataforma mentre es procedeix a la dinamització d'aquest espai d'interrelació a partir de l'oferta regular de serveis i iniciatives com les previstes en el Pla d'Acció Sectorial de la Indústria 4.0, que es configura com un catalitzador d'aquesta comunitat virtual i del procés de digitalització en què estem immersos.

Les empreses i persones interessades en conèixer amb més profunditat aquesta nova plataforma virtual per a la indústria s'han de donar d'alta a https://terrassaindustria.copernic.tech/.