L'Ajuntament de Terrassa aprova inicialment la nova Ordenança General de Subvencions

El document s'adapta a les novetats normatives i defineix una nova metodologia que permet valorar l'impacte i la utilitat social dels projectes i activitats subvencionats

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment ahir dijous la nova Ordenança General de Subvencions, amb 26 vots a favor i una abstenció. El document, que ha estat treballat amb tots els grups municipals a través de la Comissió Política de Qualitat Democràtica, defineix uns nous paràmetres d'atorgament de subvencions, a l'hora que recull les novetats normatives i les especificitats tècniques que la nova legislació de subvencions, transparència, administració electrònica, procediment administratiu, entre d'altres, disposa. L'Ordenança General de Subvencions que estava vigent data de 2005.

L'objectiu de la nova ordenança és garantir el retorn social de les aportacions econòmiques que l'Ajuntament fa en concepte de subvencions, millorant la concessió i l'atorgament, de forma que es garanteixi l'equitat, l'objectivitat, la transparència i el retorn social. Per això, s'han fet les modificacions necessàries per tal de catalogar, estandaritzar i objectivar l'avaluació anterior a l'atorgament de subvencions, així com l'avaluació posterior que permeti valorar l'impacte i la utilitat social dels projectes i activitats subvencionats.

Per això, entre les novetats que introdueix destaca el fet que, abans de l'atorgament de la subvenció, s'han de valorar els projectes presentats d'acord amb uns criteris generals, fixats en el propi document, i uns criteris específics, desenvolupats en les bases específiques anuals. D'aquesta manera, s'estableixen uns criteris generals que volen posar en valor la capacitat i la qualitat democràtica de l'entitat; els fonaments i valors en la convivència, la igualtat, la participació i la democràcia; l'impacte i/o innovació social; la promoció i projecció de la ciutat; la promoció de la inclusió social i l'equitat; i la defensa i promoció dels drets humans i l'accessibilitat universal per a tothom.

La nova ordenança preveu l'homogeneïtzació, objectivització i transparència de la valoració dels criteris que, a banda de les exigències de tramitació administrativa, agilitza la gestió de la valoració de les propostes i elimina la discrecionalitat de les puntuacions. Pel que fa a la valoració posterior, tots els projectes i/o activitats subvencionats, independentment de quina sigui la seva forma de concessió, hauran de ser valorats sota criteris econòmics, de qualitat, i d'impacte i utilitat social.

El resultat ha de ser que la suma de tots els projectes i actuacions subvencionats contribueixin a generar una societat més participativa, més oberta, més cohesionada i més solidària. L'Ajuntament entén que el teixit associatiu de la ciutat és una eina dinamitzadora del municipi i el motor de la seva vitalitat, per això un dels seus objectius fonamentals és continuar impulsant la vida associativa, entre d'altres, en forma de subvencions a projectes i actuacions que es programin des de les entitats que contribueixin a generar una societat més participativa, més oberta, més cohesionada i més solidària.

El Ple del passat desembre de 2015, a iniciativa del grup municipal d'ERC-MES, va aprovar per unanimitat una proposta de resolució en què es proposava la modificació de l'Ordenança general de subvencions, que va concloure ahir amb l'aprovació del nou document.