L'Ajuntament de Terrassa contracta a 49 persones en situació de vulnerabilitat

El programa ‘Treball i Formació' inverteix prop d'1,5 milions d'euros en donar suport a grups de joves tutelats i extutelats, persones majors de 45 anys i dones

L'Ajuntament de Terrassa ha formalitzat la contractació de 49 persones en el marc del programa ‘Treball i Formació', un projecte gestionat per Foment i subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que va adreçat a persones que, per les seves circumstàncies i característiques, es consideren en risc d'exclusió. El programa consta de tres línies de treball que permeten enfocar-se en cada grup, d'acord amb les seves característiques i necessitats, complementant treball i formació per tal d'afavorir la seva ocupabilitat. En aquesta convocatòria s'incideix en la contractació de joves tutelats i extutelats, persones majors de 45 anys i dones.

Per a la tinenta d'alcalde de Promoció econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, el programa ‘Treball i Formació' contribueix «a crear la ciutat que volem, a garantir el progrés de les persones i a avançar cap a una societat socialment justa. I ho fem amb un programa que inverteix prop d'1,5 milions d'euros en impulsar el desenvolupament econòmic local a la vegada que ajuda a crear ocupació de qualitat i oportunitats a les persones que sovint troben més dificultats a l'hora d'accedir al mercat laboral. És l'aposta ferma del nostre govern: el progrés social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats».

 

Joves tutelats i extutelats

Un total de sis joves tutelats o extutelats per la Generalitat de Catalunya han estat contractats per l'Ajuntament de Terrassa amb l'objectiu de dotar-los d'una experiència professional que els faciliti la transició al mercat de treball ordinari. En aquest cas, les persones seleccionades, d'entre 17 i 21 anys, realitzaran tasques de suport a les consergeries dels centres de primària de la ciutat durant un període de 12 mesos, a partir del 30 de desembre. La seva experiència laboral es complementarà amb un seguiment tutoritzat i accions formatives, com les 60 hores que es destinaran al desenvolupament en competències digitals.

Aquest projecte de caràcter transversal es duu a terme en col·laboració amb 3 serveis municipals: Foment, qui fa la gestió del programa i la contractació dels joves; l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA), cofinançant la contractació dels joves i el seguiment amb les entitats de tutela; i Educació, que gestiona els llocs de treball d'aquests joves contractats.

Es tracta d'una mesura significativa per a aquest grup, ja que als 18 anys aquestes persones deixen de ser tutelades per l'Administració i només poden ser perceptors de mesures assistencials. Cal destacar també que aquesta contractació suposa la regularització de la situació legal d'aquest joves, mitjançant la tramitació d'autorització de treball.

El cost total del projecte és de 171.438,57 euros, amb 144.120,24 euros subvencionats i una aportació municipal de 27.318,33 euros.

 

Majors de 45 anys i dones

Un total de 43 persones seran contractades pel consistori en aquestes dues línies de treball, i les seves ocupacions s'orienten a perfils administratius, personal informatiu, tècnics auxiliars i oficis relacionats amb la construcció, la jardineria o la pintura. El desenvolupament d'aquestes tasques tindrà lloc a instal·lacions municipals, donant suport als diversos serveis de l'Ajuntament de Terrassa.

Els perfils de les persones seleccionades depenen, en cada cas, de la línia a la que s'acullen, de manera que la línia MG45 integrarà persones d'edat igual o superior als 45 anys que es trobin en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). D'altra banda, es compta amb la línia Dona, dirigida exclusivament al gènere femení, atenent a dones aturades i inscrites com a DONO que hagin estat víctimes de violència masclista, així com dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada i que no són perceptores de cap prestació per desocupació, subsidi, ni tampoc ajuts. En aquest cas, es prioritzarà la contractació de dones a càrrec de famílies monoparentals i les dones amb cotització insuficient per la jubilació.

Igual que en el cas anterior, els contractes tindran una durada de 12 mesos, tot i que aquest grup començarà a prestar servei a partir del 12 de gener. El cost total per aquestes dues línies del programa Treball i Formació és d'1.274.188,95 euros, dels que 983.580,28 euros són subvencionats i 290.608,67 euros van a càrrec de pressupost municipal.

 

Compromís municipal per l'ocupació

Segons les dades de l'atur a la ciutat al mes de novembre, de les 13.020 persones registrades com aturades, un 59,12% són dones, i un 57,78% del total són majors de 45 anys. Aquestes dades fan visible la vulnerabilitat d'aquests grups de població. L'atur entre les persones joves és també una preocupació generalitzada al país, representant a la ciutat una taxa d'atur registral del 8,04%. A través de la incorporació d'aquestes 49 persones a la plantilla municipal durant un any, l'Ajuntament de Terrassa pretén fomentar l'ocupació i impulsar el desenvolupament econòmic local, oferint experiències laborals i formatives de qualitat que enriqueixin la trajectòria professional de les persones contractades.

La inversió total del programa ‘Treball i Formació', en les seves diferents línies de treball, és d'1.445.627,52 euros, dels quals 1.127.700,52 euros són subvencionats i 317.927 euros provenen d'aportacions municipals. El programa, liderat a la ciutat per Foment de Terrassa, està promogut i impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).