L'Ajuntament de Terrassa inicia avui les obres per estabilitzar el talús de la riera del Palau

L'actuació durarà 12 mesos i retornarà la seguretat a la ronda de Ponent

Avui dilluns, 22 de maig, comencen les obres d'estabilització del talús de la riera del Palau per retornar la seguretat a la ronda de Ponent. Els treballs, que s'iniciaran al tram que va del carrer d'Eugeni d'Ors al carrer de Joan d'Àustria, tenen una durada prevista de 12 mesos, i compten amb un pressupost total d'1,6 milions d'euros, corresponents als pressupostos de 2017 i 2018. La complexitat i la magnitud de l'obra han obligat a dividir el treball en fases, i s'aplicaran diferents solucions als problemes d'estabilitat que es van detectar a la zona, segons les necessitats de cada lloc. La part de la ronda de Ponent afectada per les obres va des de l'avinguda de l'Abat Marcet fins al pont del Ferrocarril, el que suposa una distància de prop d'un kilòmetre i mig.

Les actuacions que es desenvoluparan durant l'execució del projecte s'agrupen en tres tipus. D'una banda, es duran a terme mesures de protecció dels talussos, també s'implantaran sistemes de contenció -és a dir, es renovaran les baranes- per tal de millorar la seguretat del trànsit, i, finalment, s'executaran obres d'urbanització, aprofitant els treballs per millorar les condicions d'alguns carrers i, sobretot, els espais pels vianants.

Tot i que els estudis geològics han demostrat que els talussos són estables, els principals problemes de la zona provenen de l'erosió provocada per l'aigua de les pluges, causant certs desperfectes. Per aquest motiu, la primera de les actuacions necessària és la de protegir aquestes estructures per impedir el procés de degradació. Així, els talussos més afectats per l'erosió seran recoberts per una geomanta reforçada amb malla metàl·lica. Es tracta d'un element constructiu que cobreix el talús afermant les terres, al mateix temps que millora el substrat pel creixement de vegetació, que també col·labora de forma natural en la consolidació del terreny. D'aquesta manera, el replantat de vegetació i l'aplicació d'aquesta solució s'adaptarà a les diferents necessitats de cada tram afectat.

D'altra banda, l'erosió dels talussos havia reduït la fiabilitat dels elements de contenció, és a dir, les baranes de protecció en cas d'accidents. Precisament, aquest va ser el motiu pel qual es van prendre les mesures de restricció del trànsit, per garantir la seguretat de la ciutadania. En aquest cas, també s'han planificat tres solucions per fer front a situacions igualment diferents. En uns casos, la calçada es reforçarà amb una base de formigó rematada amb un petit mur. En una segona solució, es construirà un voladís, suportat sobre un sistema de pilots. I en una tercera opció, aquest sistema de pilots estarà reforçat per trams que poden suportar més pes.

Millores d'accessibilitat

Aprofitant l'execució d'aquest ambiciós projecte, s'ha previst la introducció d'una sèrie de millores. La major part d'aquestes actuacions estan orientades a millorar les condicions d'accessibilitat i de pas dels vianants i de persones amb mobilitat reduïda. Per aquest motiu, s'augmentarà l'amplada de les voreres, es construiran guals adaptats i es milloraran els espais de parada de busos.

L'empresa UTE Terrassa Ronda de Ponent ha estat la guanyadora del concurs per a l'execució d'aquest projecte. Les obres han estat adjudicades per un pressupost d'1.621.708,55 euros.