L'Ajuntament de Terrassa inicia els treballs per a l'elaboració del Pla Director de Polígons

Hi han estat convocats agents del teixit socioeconòmic de la ciutat, així com representants de sindicats i de l'administració local

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en l'acte de presentació de l'inici dels treballs del Pla Director de Polígons de TerrassaL'Arxiu Històric de Terrassa ha acollit la presentació de l'inici dels treballs per a la redacció del Pla Director de Polígons, que vol ser el document estratègic que vertebri els principals els eixos d'acció de la política industrial que es desplegui en els propers anys als polígons d'activitat econòmica a la ciutat.

La voluntat de l'Ajuntament de Terrassa és que la redacció d'aquest pla director sorgeixi d'un procés col·laboratiu en el que participin institucions patronals, sindicats, administracions supramunicipals, associacions empresarials, universitats i col·legis professionals, així com altres agents de l'àmbit empresarial i de l'administració pública i serveis municipals, que puguin aportar la seva expertesa i coneixement per tal de donar forma a aquest projecte transversal que tindrà implicacions a tots els nivells de la ciutat.

La metodologia de treball es fonamentarà en el desplegament d'un procés participatiu, en el que participaran agents públics i privats, amb el que es consensuaran les accions a desplegar a través de la implementació del Pla Director de Polígons. Aquestes activitats es duran a terme en format de taules de treball, estructurades en tres temàtiques: competitivitat empresarial, urbanisme i mobilitat, i sostenibilitat i economia circular.

Després d'analitzar totes les dades de les diferents fonts i de recollir totes les aportacions dels agents que han participat a la sessió, s'iniciarà la fase de redacció de l'estratègia a desenvolupar que es recollirà en el pla d'accions del Pla Director dels Polígons de Terrassa.

 

Potència industrial

Terrassa compta amb més de 665 hectàrees destinades a activitat industrial i una destacable localització estratègica al territori, reforçada per l'activitat d'altres municipis de la comarca i per la proximitat a les principals vies de comunicació del país.

L'objectiu principal del Pla Director de Polígons és definir palanques que, en els propers anys, permetin augmentar la generació de riquesa i ocupació als PAE (Polígons d'Activitat Econòmica), fet que s'aconseguirà a través del desplegament de les accions específiques que es derivin del pla d'acció del Pla Director i que permetin assolir objectius concrets, com la remodelació dels espais en desús o obsolets; assolir un major nivell d'implantació de les tecnologies 4.0 a les indústries; impulsar i promoure la sostenibilitat i transició energètica als processos productius; incrementar la captació de noves inversions; així com proposar plantejaments respecte les zones de creixement econòmic pendents de consolidar a la ciutat, com són els PAE de Palau Sud-Can Guitard, Palau Nord i a la Franja Nord.

La tinenta d'alcalde de Promoció econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, considera que «aquest Pla Director de Polígons contribuirà fermament en l'objectiu de crear més riquesa i ocupació per a la nostra ciutadania, com a claus de progrés, tant per a les persones com per a les empreses que operen a Terrassa. Un treball que no pot ser efectiu sense la implicació i el consens de totes les parts implicades, com poden ser universitat, administració, empresariat i societat».

Es preveu que la redacció del Pla Director de Polígons finalitzi al desembre de 2022 i que es comenci a desplegar a partir de gener de 2023. Aquest projecte té un cost de 60.666,66 €, dels quals un 60% està finançat per la Diputació de Barcelona.

 

Projectes i inversions als Polígons de la ciutat

Des del 2014 s'ha estat treballant per redefinir els Polígons d'Activitat Econòmica i agrupar els polígons existents per tal de simplificar el seu procés de localització. Al 2015 es va iniciar un treball de camp general en tots els polígons per tal de detectar l'estat actual de conservació del carrers. Aquest treball va permetre desplegar accions de manteniment en voreres i de pavimentació amb un cost de més de 3 milions d'euros i que s'han allargat fins al 2021. A més, l'any 2018 es va dur a terme un treball orientat a conèixer l'estat de conservació dels d'edificis i immobles localitzats als PAEs, en el que es va observar que un 21% dels espais destinats a localitzar activitats econòmiques es trobaven en estat obsolet de conservació ( >50 anys construïts) i un 31% es trobaven en un estat "conservat" (espais que tenen entre 30 i 50 anys, des de que es van construir).

Des del 2018 i fins al 2021, Terrassa va participar al Programa Complementari de Modernització de Polígons, de la Diputació de Barcelona, que va destinar 2 milions d'euros a diverses actuacions als PAE de la ciutat, com la posada en marxa un sistema de videovigilància intel·ligent de per reduir els nombre de robatoris i intrusions; la instal·lació de diversos punts de recàrrega de vehicles elèctrics; l'aplicació de la marca Polígons Terrassa, amb la renovació de 60 cartells existents i la instal·lació de 79 de nous; la millora de la senyalització horitzontal, com carrils bici, zones de càrrega i descàrrega o passos de vianants, per millorar la seguretat del trànsit; la col·locació de 128 plaques amb la nomenclatura dels carrers per millorar la mobilitat de la zona; o la projecció d'un centre de serveis de proximitat als PAE, ubicat a la Masia Els Bellots.

Pel que fa al 2022, Promoció Industrial disposa d'una dotació per a inversions als PAEs de 500.000 euros, que es destinaran a dos tipologies d'inversió: pavimentació de carrers i la col·locació de 14 punts de vigilància i 24 càmeres de vigilància i de reconeixement de matrícules, al Polígon Sud de Terrassa.