L'Ajuntament de Terrassa ofereix 16 beques per complementar les Erasmus+ de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior

Les sol·licituds es poden presentar fins al 2 d'octubre

Erasmus+L'Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis d'Educació, ha obert de nou la convocatòria anual del complement de beca Erasmus+ adreçat a l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior que hagi obtingut una d'aquestes beques europees per a pràctiques i estudis a l'estranger, ampliant així la dotació econòmica. La convocatòria inclourà un màxim de 16 beques de 300 euros cadascuna. Per a atorgar-les, es tindrà en compte l'expedient acadèmic i, en cas d'empat, la situació socioeconòmica de la persona sol·licitant.

Les beques Erasmus+ les atorga la Unió Europea per facilitar la mobilitat internacional de l'alumnat d'estudis universitaris i de Formació Professional, però la dotació econòmica per als cicles formatius de grau superior és sensiblement inferior a la dels cicles de grau mitjà. La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, ha recordat que «ja fa anys que l'Ajuntament contribueix a compensar aquest greuge comparatiu per tal que també l'alumnat de grau superior de la ciutat aprofiti aquesta oportunitat. Aquests complements ajuden a evitar que nois i noies amb talent i empenta per estudiar a l'estranger hagin de renunciar-hi per manca de recursos econòmics».

Pot optar a la beca municipal l'alumnat de cicles formatius de grau superior que estudiï en un centre formatiu de Terrassa i que hagi estat seleccionat pel centre educatiu en l'obtenció d'una beca Erasmus+ de mobilitat durant els cursos 2021-2022 o 2020-2021, si la selecció va ser posterior al 17 d'octubre de 2021, data de la última convocatòria.

Les sol·licituds es poden presentar a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa fins al 2 d'octubre (https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4101). Excepcionalment, les persones que no puguin fer la sol·licitud per internet, ho podran fer presencialment als serveis d'Educació (c/ de La Rasa, 24), sempre amb cita prèvia i presentant l'imprès de sol·licitud (disponible a les mateixes oficines o descarregant-lo de la Seu Electrònica).