L'Ajuntament de Terrassa organitza un curs per formar futures dones policia

L'objectiu és aconseguir major presència de les dones en aquest col·lectiu

L'Ajuntament de Terrassa, a través de la societat municipal Foment de Terrassa, SA i amb el suport de la regidoria de Polítiques de Gènere, organitza un curs per formar dones policia, que es posarà en marxa el proper 18 d'abril i finalitzarà el 29 de juny, a les instal·lacions del Vapor Universitari. L'objectiu d'aquesta acció formativa és treballar per aconseguir una major representativitat de les dones en una professió en la que, en aquest moments, estan subrepresentades a la nostra ciutat. Actualment, el Cos de la Policia Municipal de Terrassa està format per 218 efectius, dels quals 186 són homes i 32 són dones.

Una sessió informativa presentarà el projecte "Dones Policia" a les dones interessades el proper 29 de març, a les 10.30 h, a la sala d'actes de Foment de Terrassa, SA (ctra. de Martorell, 95). El curs consisteix en l'acompanyament de les dones que vulguin entrar al Cos de la Policia Municipal en la preparació del procés d'oposició, tenint en compte els aspectes fonamentals que el composen, entre els quals hi ha també l'entrenament físic.

En la sessió informativa s'explicarà en què consisteix el procediment, els requisits d'accés i els continguts del curs preparatori, que bàsicament són preparació dels tests psicotècnics, entrenament en tests multiresposta, competències tècniques i transversals, preparació per a les entrevistes, per a les proves físiques i entrenament personal. No és necessària la inscripció prèvia per assistir a la sessió informativa.

Un dels criteris transversals del Pla de Mandat 2015-2019 és avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones. L'Administració municipal ha  d'actuar com un referent i un exemple motivador per assolir la plena equitat de gènere a la nostra ciutat, garantint al mateix temps el dret a la llibertat, a la integritat i al treball i a la seguretat de totes les persones.