L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa els dispositius habituals per a fer front a les baixes temperatures

De moment no està prevista l'activació de plans d'emergència

roba d'abricL'Ajuntament de Terrassa ha posat a punt els dispositius necessaris per a donar resposta a les necessitats que es puguin derivar de les baixes temperatures en els propers dies. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha emès aquest 15 de gener un avís de risc per fred davant l'elevada possibilitat de temperatures inusualment baixes a tot Catalunya a partir del dia 17.

Davant la situació, malgrat que de moment no s'ha activat cap pla d'emergències, l'Ajuntament de Terrassa ha revisat i posat a punt els dispositius a desplegar i els diferents serveis municipals implicats estan previnguts i preparats per a intervenir.

 

Atenció a persones vulnerables

Independentment de l'activació o no de plans d'emergència per part del CECAT, l'Ajuntament de Terrassa compta amb un protocol pels casos en què la temperatura baixa per sota de 0ºC, que implica tres serveis municipals: Protecció Civil, Policia Municipal i Serveis Socials. En aquests casos es poden en marxa mesures de prevenció i atenció a persones fràgils o vulnerables, destacant com a grups de risc:

  • Gent Gran, sobretot majors de  75 anys.
  • Persones amb circumstancies socials d'aïllament, solitud, pobresa, etc.
  • Persones amb discapacitats i/o amb limitacions de mobilitat o autocura.
  • Persones amb malalties cròniques, especialment les cardiorespiratòries, vasculars, hepàtiques, etc, o que prenen medicacions especials.
  • Nadons.

Les persones incloses en aquests grups de risc que visquin en condicions habitacionals precàries són especialment vulnerables i es preveu el seu allotjament d'emergència en situacions de fred extrem.

El protocol preveu que els Serveis Socials municipals, alertats de la situació de risc pel Protecció Civil, elaborin llistes de persones vulnerables a partir de l'aplicatiu informàtic que aquest servei actualitza permanentment a partir del seu contacte amb els usuaris. Aquestes dades es combinen amb el cens de persones en situació d'infrahabitatge que gestionen la Policia Municipal i Creu Roja. A partir d'aqui, la Policia Municipal i Creu Roja visiten aquestes persones per a comprovar les necessitats a cobrir (acollida, allotjament, alimentació, mobilitzar serveis de salut, etc i quan cal es demana l'activació dels llits d'emergència del servei d'allotjament d'urgència i acollida nocturna L'Andana. Mentre duri el dispositiu, la Policia Municipal visita diàriament les persones en situació d'infrahabitatge, trasllada a l'Andana les persones que ho necessitin i porta mantes i menjar calent a les persones que rebutgin el trasllat.

Els centres cívics de la ciutat estan previnguts i preparats per si calgués fer alguna acollida a gran escala en cas d'emergència.

 

Mobilitat i cura de la xarxa viària

El servei de Gestió de l'Espai Públic compta amb una reserva de 50 Tm de sal per a utilitzar en cas de gelades importants i manté diferents contenidors en punts estratègics de la ciutat. La maquinària de distribució de sal està revisada i a punt i el rec de parcs, jardins i zones verdes escolars s'ha aturat per a evitar avaries per congelació. Els operaris estan en prealerta i previnguts per si cal fer serveis extraordinaris. D'altra banda, els panells informatius a les entrades de la ciutat informaran de la possibilitat de formació de gel a la calçada si baixen més les temperatures.

 

Coordinació de l'episodi de fred

Per la seva banda, el servei de Protecció Civil centralitzarà tota la informació sobre el desplegament dels diferents dispositius, de cara a la coordinació interna dels serveis municipals, la informació a la ciutadania, la presa de decisions en cas de problemes sobrevinguts i l'activació, si s'escau, dels plans municipals d'emergència.

L'Ajuntament de Terrassa recorda a la ciutadania els consells a seguir quan es donen temperatures molt baixes. Els podeu consultar a http://www.terrassa.cat/ca/com-actuar-en-cas-d-onada-de-fred. Qualsevol novetat important relativa a l'episodi de fred s'informarà a través del web municipal, televisió i ràdio municipal i xarxes socials.