L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa un segon pla de xoc per a millorar la neteja de la ciutat

Aquest mes de juliol s'ha començat a incorporar personal a Eco-Equip

Escombradora circulantL'Ajuntament de Terrassa ha dissenyat un nou paquet de mesures per tal de millorar les condicions de neteja a la ciutat. Aquest pla de xoc, que s'ha començat a aplicar fa uns dies, comportarà la incorporació progressiva a Eco-Equip, Gestió de l'Espai Públic i altres serveis municipals relacionats amb la neteja i la gestió de residus, un total de fins a 82 persones, segons les previsions. D'aquestes, 15 seran contractades directament per Eco-Equip (13 de les quals ja s'han incorporat); i 15 més, mitjançant els Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona. Les altres 52 contractacions corresponen a la sol·licitud presentada per l'Ajuntament als plans d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya, pendents d'aprovació per part de la Generalitat.

Aquestes noves incorporacions permetran la creació de nous equips de neteja i el reforç d'altres ja existents, a més de la continuïtat del programa Terrassa Neteja en Marxa que es va posar en funcionament durant el primer semestre de l'any.

Pel que fa al reforç directe de personal d'Eco-Equip, s'ha creat un equip de neteja mitjançant aigua a pressió i es garantirà la cobertura del període de vacances de l'equip que ja està en funcionament. D'altra banda, també es crearà un nou equip de neteja de contenidors de recollida de matèria orgànica i es reforçarà el servei de recollida de residus voluminosos.

A més, s'invertirà en la compra de material necessari per continuar amb aquestes activitats, concretament, una furgoneta amb equip de neteja a pressió incorporat, una furgoneta per a transport de personal i materials, i dues bufadores (màquines que, mitjançant rajos d'aire, arrosseguen les fulles i els residus de poc pes, formant piles i facilitant així la seva recollida).

D'altra banda, els plans del Servei d'Ocupació de Catalunya i els plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona han de servir per a donar continuïtat als dispositius del programa Terrassa Neteja en Marxa que es van desenvolupar durant el primer semestre de 2015. El personal contractat per aquests plans es repartirà entre Eco-Equip, el servei de Gestió de l'Espai Públic i el servei de Medi Ambient, i es destinarà a tasques diverses, com ara la neteja viària, la d'herbes i escocells, la de rieres, el manteniment de l'espai de l'Anella Verda o la informació mediambiental.

Aquest reforç i millora del servei de neteja i de recollida de residus dóna continuïtat al que ja es va fer al final de l'any 2014 i durant el primer semestre d'enguany. El programa Terrassa Neteja en Marxa incloïa els dispositius de neteja viària, d'escocells, de grafits, d'entorn natural i de retirada d'adhesius i cartells. La posada en marxa d'aquest programa es va afegir a altres mesures i a l'ampliació del pressupost d'Eco-Equip. Totes aquestes actuacions van suposar una inversió d'1.780.986,79 euros i la contractació de 134 persones, a banda de la recent incorporació del sistema de la càrrega lateral en la recollida de residus. Per donar continuïtat a aquesta dinàmica de reforç del servei arriba ara aquest nou pla de xoc, que suposa una inversió de gairebé 400.000 euros.