L'Ajuntament de Terrassa publica una guia de recursos per a persones amb capacitats diverses

Recull informació sobre més de 70 prestacions i serveis per a aquest col·lectiu

L'Ajuntament de Terrassa, a través de l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat, ha elaborat una guia de recursos generals per a persones amb capacitats diverses, que recull més de 70 prestacions, ajudes i serveis oferts per millorar la qualitat de vida i promoure la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat. La guia s'ha publicat en format web i es pot consultar a www.terrassa.cat/guia-recursos-capacitats-diverses. La guia promou el dret a la informació de les persones i les seves famílies, agrupant i traslladant la informació dels recursos disponibles a la realitat local. Pretén facilitar-los així el camí cap als serveis i prestacions de més utilitat en cada cas concret.

La guia s'estructura en onze apartats temàtics diferents: informació, acreditacions, educació, formació i ocupació, ajuts tècnics i suport a l'autonomia personal, salut, suport a famílies, mobilitat, habitatge, prestacions econòmiques, bonificacions i exempcions, i protecció i drets. En cadascun d'aquests apartats, incorpora els principals ajuts, serveis i recursos especialitzats de referència tant de competència municipal, com autonòmica i estatal, així com d'entitats i fundacions privades. Inclou informació d'interès com ara el públic destinatari, una breu descripció de cada recurs i les dades de contacte del servei de la ciutat on es tramita.

Aquesta acció s'emmarca en el Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020, concretament dins l'eix estratègic dedicat a la informació, i s'afegeix a les ja publicades guies de recursos de lleure, d'esport adaptat i d'inserció laboral.