L'Ajuntament edita el Pla Local per a un Envelliment Integral en lectura fàcil

El document es pot llegir en línia i es distribuirà pels equipaments cívics

PLEI'T en lectura fàcilL'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Promoció de la Gent Gran, ha editat el Pla Local per a un Envelliment Integral (PLEI'T) adaptant els textos a la tècnica de lectura fàcil, per tal de posar-lo a disposició de tota la ciutadania i, especialment, de  les persones de 60 i més anys, que són les que tenen una afectació més directa. El document es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Terrassa: (https://www.terrassa.cat/documents/12006/45104157/Gent_GRAN_PLEIT_Lectura_facil_catala/c0bfb218-f323-425c-b94f-34cb97ce0c3b) i també s'ha imprès en paper. De moment està disponible a l'Oficina d'Informació a la Gent Gran i, al llarg dels propers mesos, es distribuirà per tots els equipaments cívics municipals i de la Generalitat de Catalunya.

El  Pla Local per a un Envelliment Integral, aprovat per unanimitat al Ple de febrer de 2022, és el document que marca les línies mestres de les polítiques municipals en relació a l'envelliment i les persones grans fins al 2030. El document integra una diagnosi tècnica sobre les persones grans i l'envelliment a la ciutat, i recull les aportacions de la ciutadania a través d'enquestes, d'entitats a través de tallers participatius i de persones significatives de la ciutat a través d'una sèrie d'entrevistes.

El Pla, que està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, està estructurat en quatre línies estratègiques, que recullen 17 objectius generals i 41 d'específics. Les directrius marcades pel Pla s'hauran d'anar concretant progressivament en mesures a desenvolupar en cada mandat, a través de diferents plans d'acció.