L'Ajuntament encarrega la definició dels darrers trams del camí de l'Anella Verda

Es tracta dels dos últims trams, que completaran el camí circular de 35 km 

L'Ajuntament de Terrassa ha adjudicat la redacció del projecte d'arranjament dels trams 4 i 5 de l'Anella Verda a l'empresa Naturalea Conservació S.L. per un import de 40.280,9 euros, i amb un termini d'execució de sis mesos. Dels cinc trams que conformen el camí circular de 35 km que recorre tot l'entorn natural i agrícola del terme municipal, ja s'ha executat l'arranjament del tram 1, a finals d'aquest any s'iniciaran els treballs del tram 2, i  l'any vinent es licitarà el concurs per fer el tram 3.

Al disseny es prioritzaran les actuacions que siguin respectuoses amb l'entorn perquè transitarà per llocs d'elevat interès paisatgístic i patrimonial i, perquè, des de la ciutat, s'hi accedeix amb facilitat a través de les portes de l'Anella Verda i dels camins històrics que connectaran amb aquest itinerari. A més, identificarà les zones degradades i plantejarà tècniques de restauració, localitzarà zones aptes per fer àrees d'estada i miradors que permetin gaudir de l'entorn i plantejarà propostes per evitar la circulació dels vehicles a motor no autoritzats, entre d'altres actuacions.  

El tram 4 té uns 10,2 km de longitud i està situat entre la carretera d'Olesa (B-120), al barri del Roc Blanc, i el carrer de Baix Riera, al barri de Les Fonts.  El tram 5, en canvi, té uns 7,3 km de recorregut i està delimitat pel carrer de Baix Riera, al barri de Les Fonts, i Can Figueres del Mas, a Torrebonica.

L'Anella Verda és tot l'espai no urbà de Terrassa, de 4.400 hectàrees, que conforma un patrimoni natural de gran valor ambiental, paisatgístic, cultural, social i econòmic. És el pulmó verd que contribueix a l'equilibri ambiental de la ciutat i amb el que es vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen Terrassa, recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l'activitat de les masies i del sector primari, en general, i fomentar un ús social i responsable de l'entorn.