L'Ajuntament fa un pas més cap a la transformació de l'àmbit del Vapor Cortès

La Modificació puntual del Pla de Millora Urbana s'elevarà al Ple de setembre per a la seva aprovació provisional

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha aprovat avui elevar al Ple del mes de setembre la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de transformació de l'àmbit del Vapor Cortès, al barri de Ca n'Aurell, que comprèn el conjunt de les illes delimitades pels carrers Josep Trueta, Pare Llaurador, Pi i Maragall i Ausiàs March. Aquesta Modificació va ser aprovada inicialment en Junta de Govern de 17 de juliol de 2020, amb la finalitat de realitzar alguns ajustos en l'ordenació d'aquest sector per adaptar-lo a les noves necessitats normatives, de gestió urbanístiques i de planejament que, a més, el fan més sostenible econòmicament. 

Entre el document aprovat inicialment i el que s'elevarà al proper Ple s'han produït canvis menors, fruit de les al·legacions rebudes durant el període d'informació pública i de les consideracions exposades en els informes sectorials recaptats, així com altres petits ajustos i correccions.

Un cop aprovada la modificació del Pla de Millora Urbana a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, aquesta s'elevarà al Ple del mes de setembre per a la seva aprovació provisional. Després, s'enviarà al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a que la Comissió d'Urbanisme de Catalunya i el Conseller, amb l'informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme, l'aprovin definitivament. 

L'execució posterior d'aquest Pla comportarà la construcció de nous edificis amb usos terciaris, comercials i residencials, equipaments comunitaris i la creació d'un nou eix cívic al carrer d'en Frederic Soler,  dotant així al barri de Ca n'Aurell d'un espai de relació, lleure i activitat que contribueixi a millorar la cohesió social. Pel que fa a l'edificació, es contempla la construcció de més de 800 habitatges, entre habitatges de protecció pública i de promoció privada.