L'Ajuntament formalitza la cessió d'ús públic de l'espai privat situat al carrer del Nord

El Consistori assumirà el cost de les obres d'arranjament i manteniment d'aquesta plaça dura

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí la proposta de contracte per formalitzar la cessió d'ús a favor de l'Ajuntament de la finca de titularitat privada situada al carrer del Nord, entre els carrers de Sant Leopold i de Sant Ignasi. Es tracta d'una plaça dura, d'aproximadament 900 m² de superfície, que és la coberta de l'aparcament subterrani privat que pertany a la comunitat de propietaris del carrer del Nord, 59-69, però que està subjecte al dret d'ús públic per als vianants.

Amb aquest acord es fixen les condicions pel seu arranjament i es determinen les condicions futures d'ús i manteniment d'aquest espai de lliure accés. Els treballs més immediats contemplen la impermeabilització del sostre de l'aparcament i la urbanització de la plaça, a càrrec íntegrament de la propietat. La comunitat de propietaris encarregarà la redacció i execució dels dos projectes. El finançament de tot allò que estigui per sobre rasant (paviment i serveis públics) correspondrà a l'Ajuntament, mentre tot allò que quedi per sota, anirà a càrrec de la propietat. 

L'Ajuntament va autoritzar, de manera temporal i amb el consentiment de la propietat, que, durant el curs escolar 2020-21, l'alumnat de l'escola Airina gaudís de l'esbarjo en aquest espai per complir, així, amb els requeriments d'espais amplis i a l'aire lliure que obligava la pandèmia.