L'Ajuntament ha millorat l'accessibilitat i la seguretat viària a deu cruïlles

Els treballs han consistit en eliminació de desnivells de paviments, ampliacions de voreres i construcció de plataformes elevades

Millora de Cruïlla amb un pas elevat i asfaltat nouDes del mes de juliol, l'Ajuntament ha executat les obres per millorar l'accessibilitat i la seguretat viària en l'espai públic a deu cruïlles de la ciutat. Les obres van començar al juliol, el primer lot es va finalitzar a mitjans de setembre, i el segon divendres passat. Es tracta d'actuacions incloses en un projecte que recull les incidències i demandes fetes tan per ciutadans, a títol individual, com per associacions.

El pla d'obres ha contemplat fer treballs d'eliminació dels desnivells actuals dels paviments, ampliacions de voreres i també la construcció de plataformes elevades. L'objectiu de les totes les actuacions ha estat millorar l'accessibilitat de la zones i, alhora, reduir la velocitat dels vehicles al pas per aquestes vies per millorar, d'aquesta manera, la seguretat viària.

En concret, els treballs d'adaptació a la normativa d'accessibilitat vigent s'ha fet als passos situats a les següents cruïlles:

  • Carrer d'Estanislau Figueras amb Pau Marsal

S'han ampliat les quatre voreres en forma d'orella i s'ha recollit l'aparcament existent. A més, en aquests espais s'han construït nous escocells per a futures plantacions quan es donin les condicions adequades.

  • Carrer de Germà Joaquim, 37

S'ha fet un nou pas elevat davant de la Biblioteca i s'ha executat també una ampliació de vorera, que compta amb la construcció d'un nou escocell per a vegetació.

  • Carrer d'Antoninus Pius amb Nicolau Talló

S'ha dut a terme una petita ampliació de vorera en forma d'orella i s'han fet nous passos adaptats tipus barca.

  • Carrer de Salmerón amb Rovira Brusi

S'ha executat una ampliació de vorera longitudinal al carrer de Salmerón per millorar-ne l'accessibilitat i s'ha construït un nou escocell. A la cantonada amb el carrer de Rovira Brusi s'ha construït un pas adaptat tipus barca.

  • Carrer de Sierra Nevada, 24

En aquest vial s'ha construït un nou pas elevat.

L'empresa contractista d'aquest lot de cinc obres ha estat Asfaltats Riba, que va finalitzar els treballs el passat 18 de setembre.

  • Carrer de Miquel Servet amb Mare de Deu del Pilar i de Marinel·lo Bosch

S'ha executat una ampliació de vorera a quatre cruïlles i s'ha fet un pas adaptat tipus barca. A més, s'han construït nous escocells per a futures plantacions.

  • Carrer de Concepció Arenal amb Àngel Guimerà

S'ha fet un nou pas de vianants. També s'ha executat l'ampliació de vorera al carrer d'Àngel Guimerà i s'han fet a la resta de cantonades passos adaptats tipus barca.

  • Carrer del Bruc amb Pi i Margall

Aquesta obra ha consistit en fer una petita ampliació de vorera a la cantonada.

  • Carrer d'Ullastrell amb Mossèn Tatcher

S'han dut a terme dos passos elevats al carrer d'Ullastrell, mentre que al carrer de Mossèn Tatcher s'ha fet una ampliació de vorera recollint l'aparcament existent i s'han construït dos nous passos adaptats. També s'ha fet un nou escocell per a vegetació.

  • Carrer de Sant Cugat amb Mossèn Tatcher

S'han fet dos passos elevats al carrer de Sant Cugat, i al carrer de Mossèn Tatcher s'ha fet una ampliació de vorera recollint l'aparcament existent i s'han construït dos nous passos adaptats. A més, s'han fet dos nous escocell per a vegetació.

Aquest segon lot de cinc actuacions es va adjudicar a l'empresa Asfaltos Barcino, i es van completar el passat divendres.

El conjunt d'aquestes actuacions s'emmarquen en l'objectiu de l'Ajuntament de facilitar la vida a les persones amb mobilitat reduïda i millorar l'accessibilitat a l'espai públic. Terrassa disposa del Pacte Terrassa per l'accessibilitat Universal i d'un Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat, com a fulls de ruta per a la promoció de la qualitat de vida i l'exercici dels drets de les persones amb capacitats diverses. El Pla contempla accions destinades a millorar l'accessibilitat en l'espai públic com, per exemple, són els accessos adaptats, les plataformes elevades, les places d'aparcament reservades en els aparcaments d'ús públic d'àmbits comercials, d'oci i de centre de treball i també els avisadors acústics a les cruïlles semaforitzades, entre d'altres.