L'Ajuntament i l'ACA signaran un nou conveni de 480 mil euros per la redacció dels projectes derivats del Pla Director de Rieres

Les mesures incloses en l'àmbit d'aquest acord estan valorades amb un pressupost estimat d' 11 milions d'euros

L'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han acordat aprovar la signatura d'un nou conveni per tirar endavant la redacció dels estudis previs i dels projectes constructius que s'emmarquen dins el Pla Director de Rieres de Les Arenes, del Palau i en el terme municipal de Terrassa. La inversió prevista és de 480.000 euros (sense IVA) i disposarà de finançament de l'ACA. Amb aquesta actuació s'impulsaran les mesures previstes a la planificació hidràulica per a reduir vulnerabilitats davant el risc d'inundació.

L'Ajuntament es farà càrrec de la licitació, la contractació i la redacció dels projectes de recuperació, reparació i millora de la integració ambiental del tram final de la llera de la riera del Palau, des dels actuals jutjats fins a la confluència amb la riera de Les Arenes i, també, del projecte constructiu per a protegir els fonaments de diferents trams de mur de la riera de Les Arenes, compresos entre els ponts de Navarra i de Castellar.

Paral·lelament, l'ACA s'encarregarà de fer la licitació, la contractació i la redacció del projecte bàsic per modificar el perfil longitudinal de la riera del Palau, a l'alçada del pont de l'avinguda de l'Abat Marcet i el projecte constructiu per adaptar l'estació d'aforament que hi ha, actualment, a la riera de Les Arenes, just aigua amunt de la seva confluència amb la riera del Palau.

El conveni, que tindrà una durada de dos anys, contempla formar una comissió de seguiment per tal de supervisar l'execució d'aquests treballs.

 

11 milions d'euros per al Pla Director de les rieres de Les Arenes, del Palau i de Rubí

El Pla Director de Rieres de Terrassa (2022), que va ser redactat per l'ACA en col·laboració amb l'Ajuntament, defineix els treballs necessaris per a la recuperació dels trams que es troben malmesos així com per millorar la seva capacitat i resiliència en cas d'inundació.

El Pla de Gestió del Risc d'Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGRI) i el seu Programa de Mesures (PMH) per al període 2022 – 2027, aprovats per RD 688/2023, de 18 de juliol, i per Acord de Govern GOV/51/2023, de 14 de març de 2023, respectivament, incorporen mesures de reducció del risc d'inundació en l'àmbit objecte d'aquest conveni. Concretament, s'inclou una partida pressupostària per a la redacció, i posterior execució, dels documents tècnics associats a les actuacions previstes en el marc del "Pla Director de les rieres de les Arenes, del Palau i de Rubí. TM: Terrassa".

Les mesures del Pla de Gestió del Risc d'Inundació, incloses en l'àmbit del conveni que ara s'aprova, estan valorades amb un pressupost estimat d'11.110.000 euros. Un cop redactats els projectes i documents tècnics que ara s'iniciaran, per a l'execució de les respectives obres que se'n derivin, l'Ajuntament i l'ACA tenen la voluntat de subscriure un nou conveni, continuació d'aquest, per a concretar els aspectes i les aportacions econòmiques respectives.