L'Ajuntament i l'ICATER col·laboraran en el benestar, la defensa i la protecció dels animal

El tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, i el degà de l'I·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, Ignasi Puig, han signat un conveni

Noel Duque i Ignasi Puig durant la signatura del conveniL'Ajuntament de Terrassa i la Comissió de Dret Animal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats Terrassa (ICATER) han signat un conveni en què el col·legi assessorarà en l'aplicació normativa en l'àmbit del dret animal a la ciutat, quan li sigui requerit per part de l'Ajuntament de Terrassa, amb l'objectiu de treballar de forma conjunta en el benestar, la defensa i la protecció dels animals.

Amb aquesta signatura, l'ICATER també es compromet a proposar iniciatives formatives i informatives cap a la ciutadania, així com a realitzar propostes de millora de la normativa municipal en relació al benestar, la defensa i la protecció dels animals. Així mateix, per part de l'Ajuntament s'assumeix la responsabilitat de comunicar qualsevol situació problemàtica en relació al benestar i protecció dels animals a l'ICATER, per tal de tractar la situació de forma conjunta.

L'Ajuntament, mitjançant la Regidoria de Benestar Animal, i l'ICATER, a través de la Comissió de Dret Animal, comparteixen la finalitat comú, d'interès general, de millorar el benestar dels animals del municipi de Terrassa. En aquest sentit el tinent d'alcalde de Drets Socials i regidor de Benestar Animal, Noel Duque, ha destacat que «aquesta iniciativa ajudarà l'Ajuntament a fer un seguiment y acompanyament legal dels comisos i de situacions de maltractament. També ens orientarà en la modificació de les ordenances, en propostes de millora i en propostes de formació que facin de Terrassa una ciutat que preservi els drets dels animals».

Amb aquesta acció, l'Ajuntament ratifica el seu compromís per caminar cap a una nova cultura del benestar dels animals, en què es garanteixin els drets dels mateixos i els deures dels i les propietàries, mitjançant campanyes informatives de sensibilització, formacions i altres accions vinculades a processos veterinaris i d'adopció.

Per Duque, «aquest conveni respon a la voluntat d'ambdues parts de treballar de forma conjunta i sempre en benefici dels drets del animals, garantint el compliment de la Llei de protecció animal de Catalunya per evitar que cap animal de companyia, domèstic o salvatge pateixi una situació de risc».

Pel seguiment del desenvolupament d'aquest conveni s'ha constituït una Comissió Tècnica formada per personal de l'Ajuntament i del Col·legi, que s'encarregarà de coordinar totes les accions que se'n derivin.