L'Ajuntament i l'Oficina Antifrau signen un conveni per la implantació, consolidació i millora del sistema d'integritat institucional

L'acord fa capdavanter al consistori en quant a l'impuls de la integritat i l'ètica en les administracions locals

L'Oficina Antifrau de Catalunya acompanyarà i assessorarà a l'Ajuntament de Terrassa amb la finalitat de treballar conjuntament en la implantació, consolidació i millora del sistema d'integritat institucional i elaboració del Pla d'Integritat. Aquesta col·laboració es durà a terme gràcies a la signatura d'un conveni entre ambdues institucions, que s'allargarà fins al 2025 i que no suposa cap despesa afegida per al consistori.

Aquest conveni s'emmarca en el compromís que té l'Ajuntament de Terrassa amb l'adopció de mesures que millorin la confiança de la ciutadania en les institucions i les persones que les representen, la garantia de l'ètica i la integritat institucional, l'accés a la informació pública i el retiment de comptes. Un d'aquests compromisos, recollit al Programa de Govern per al període 2019-2023, preveia impulsar la elaboració d'un Pla d'Integritat Institucional que permeti anar més enllà del compromís amb el codi ètic, de bon govern i de conducta, projecte en el que també va col·laborar l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Aquest pla es troba en la fase final de la seva elaboració i s'aprovarà aviat en el Ple municipal.

La regidora de Transparència i Qualitat, Ona Martínez, assegura que «treballem sempre per reforçar la confiança de la ciutadania amb les institucions públiques i, en aquest cas, amb la que li és més propera, l'Ajuntament. Aquesta confiança, que és la base per fer avançar la nostra ciutat, passa per dotar-nos d'eines que garanteixin que l'ètica i la integritat marquin sempre el rumb de les nostres decisions. Amb la signatura d'aquest conveni ens refermem en aquest compromís amb la nostra ciutadania i seguim traçant un camí en el qual la formació i l'acompanyament ens permetran mantenir i millorar la integritat d'aquesta institució».

Des de l'Ajuntament de Terrassa s'estan impulsant els treballs necessaris per consolidar i enfortir aquest sistema d'integritat i, per fer-ho, cal revisar els actuals instruments amb que compta: el marc normatiu -Codi Ètic-, els canals de denúncia -Bústia Ètica-, els protocols i mesures de prevenció, detecció i correcció, així com també el model organitzatiu de la integritat institucional per tal que afavoreixi el canvi cultural organitzatiu posat en marxa en els àmbits de l'ètica i la integritat pública. Gràcies a aquest conveni, en tot aquest desenvolupament es comptarà amb l'assessorament de l'OAC. A més, l'organisme també col·laborarà en l'elaboració de formacions en matèria d'integritat per al personal municipal.

Amb aquest Conveni, que és el primer que l'Oficina Antifrau signa amb un Ajuntament per treballar conjuntament i de manera integral en la implantació, consolidació i millora del sistema d'integritat institucional i elaboració del Pla d'Integritat, converteix a l'Ajuntament de Terrassa en capdavanter en quant a l'impuls de la integritat i l'ètica en les administracions locals.