L'Ajuntament i la FAVT treballaran conjuntament en la dinamització de les entitats veïnals de la ciutat

Han signat un conveni de col·laboració que facilitarà a la federació els recursos necessaris per al desenvolupament de la seva activitat

Signatura del conveni de l'alcalde Jordi Ballart amb el president de la FAVT Pepe SánchezL'Ajuntament de Terrassa i la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT) han signat un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en la potenciació i dinamització del teixit associatiu veïnal de Terrassa.

L'acord estableix que l'Ajuntament farà una aportació anual a la federació per tal de facilitar la contractació del personal necessari i altres despeses de gestió administrativa, laboral i comptable per al desenvolupament de la seva activitat general. La FAVT es compromet consolidar les accions dels seus programes de dinamització, com les gestions de suport a les entitats federades, campanyes cíviques, comissions de treball, tallers i accions formatives, entre altres.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, considera que «tant l'Ajuntament com la FAVT treballem amb el principal objectiu de millorar la vida dels terrassencs i les terrassenques. Aquest conveni té molt sentit, és la manera de refermar el teixit associatiu veïnal de la ciutat i reconèixer el valor de les seves accions al territori». En aquest sentit, Ballart afirma que «és un pas més cap a la millora de la nostra ciutat: els barris constitueixen la unitat territorial que permet visualitzar amb millor detall la diversitat de la població de Terrassa i detectar amb més precisió les mancances pel que fa al nivell i la qualitat de vida. D'aquí la importància de treballar des dels barris per la ciutadania que resideix als barris».

Aquest conveni reconeix la FAVT com a entitat amb forta implantació a la ciutat i amb un ampli recorregut i experiència en l'àmbit de defensa veïnal i també com entitat interlocutora amb l'Ajuntament de Terrassa, en matèria veïnal i de defensa de l'interès general.

La FAVT és una entitat sense ànim de lucre que té per objecte la defensa de l'interès general dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa així com el desenvolupament d'activitats socials, culturals, de lleure que estiguin encaminades a la consecució de l'objecte de l'entitat.

L'Ajuntament de Terrassa farà una aportació econòmica per garantir el funcionament ordinari de la FAVT, en funció de la disponibilitat pressupostària, de manera anual i durant la vigència del conveni, que és inicialment de quatre anys. L'aportació econòmica per a l'any 2023 serà d'un màxim de 21.000,00 € corresponent al concepte de funcionament general de l'entitat. L'aportació per als anys següents s'estipularà cada any.