L'Ajuntament i la patronal Cecot renoven per dos anys el conveni de col·laboració per l'impuls de la transició energètica

El primer el van subscriure al 2019  per  fomentar l'estalvi d'energia a les empreses i incrementar la instal·lació de mòduls solars fotovoltaics a les cobertes

L'Ajuntament de Terrassa i la patronal Cecot han renovat per dos anys més el conveni de col·laboració que van subscriure l'any 2019 per impulsar la transició energètica a les empreses. Una línia de col·laboració público-privada que va néixer per treballar conjuntament en el desenvolupament sostenible del sector empresarial, en la descarbonització de l'economia del municipi, promovent la producció i autoconsum d'energia renovable i la mobilitat elèctrica. Una finalitat que s'alinea amb un dels objectius del programa de govern municipal, que és impulsar la transició energètica per anar cap a un model més sostenible, ampliant la xarxa d'instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics, residencials i industrials.

Amb aquest acord, ambdues parts es comprometen a desenvolupar conjuntament actuacions concretes, entre les quals figura l'elaboració de dos estudis. Un, per analitzar la demanda energètica de les empreses, i la capacitat que poden tenir per produir energia fotovoltaica, de manera que puguin realitzar autoconsums col·lectius. I, l'altra, per elaborar els estatuts i el projecte de serveis per constituir una comunitat d'energies renovables a Terrassa.

 

Balanç 2019-2021

En aquests dos anys, les dues institucions han col·laborat per millorar i per difondre les bonificacions que dona l'Ajuntament per instal·lar mòduls fotovoltaics per l'autoconsum; s'han realitzat diverses activitats de difusió, com també campanyes d'informació i sensibilització sobre les energies renovables.

Pel que fa a les ordenances fiscals, les d'aquest any simplifiquen els tràmits per sol·licitar les bonificacions i exempcions per instal·lar mòduls fotovoltaics. L'Ajuntament contempla bonificacions de fins al 50% en l'IBI (Impost sobre Béns Immobles) durant cinc anys; de fins al 95% en l'ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) i de fins al 25% durant tres exercicis en l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques). El límit que es bonifica com a suma dels tres impostos, no pot superar el 50% del cost de la instal·lació.

Les bonificacions atorgades els anys 2020 i 2021 han estat les següents:

 

IBI               Núm. instal·lacions          Import

2020           151                                   41.171 €

2021           165                                   41.154 €

TOTAL        316                                   82.325 €

 

IAE             Núm. instal·lacions          Import

2020           1                                       4.791 €

2021           5                                     22.965 €

TOTAL        6                                     27.756 €

 

ICIO           Núm. instal·lacions         Import

2020          16                                     7.568 €

2021          31                                   14.874 €

TOTAL       47                                   22.442 €

 

*IAE: empreses

*IBI, ICIO: bàsicament, particulars

 

En relació a la creació de les comunitats energètiques, l'Ajuntament i la Cecot van signar el desembre de 2021 un protocol d'intencions juntament amb una àmplia representació del teixit econòmic i empresarial local per enfortir la col·laboració público-privada que ajudi a crear-les.

D'altra banda, des què la Cecot va posar en marxa el gener de 2020 l'Oficina Cecot Renovables per assessorar i acompanyar les empreses, han presentat projectes d'autoconsum fotovoltaic a 165 empreses, dels quals 34 s'han executat o estan en vies d'execució. La potència total d'aquestes instal·lacions és de 3.944 kWp; l'energia anual generada per l'autoconsum i excedents és de 5.291 MWh/any; l'estalvi acumulat durant els 25 anys de vida dels mòduls fotovoltaics serà de 10 milions d'euros i l'estalvi de tones anuals de CO₂ emeses serà de 1.509. Tots aquests projectes també incorporen propostes per l'estalvi econòmic i energètic de les instal·lacions elèctriques, com la reducció de potències contractades, mesures d'eficiència energètica i consells per l'estalvi, entre d'altres. En total, s'han analitzat 290 punts de subministrament que, un cop adoptades les mesures, han comportat una mitjana d'estalvi d'energia d'un 22%.

Terrassa compta, actualment, amb 21 polígons industrials, amb naus que podrien tenir a les seves teulades una quantitat important de mòduls fotovoltaics per generar la seva pròpia energia elèctrica renovable, amb la possibilitat de poder compartir-la amb empreses veïnes. D'aquesta manera, s'impulsaria la creació de mercats energètics locals, de Km0 i renovables, que contribuirien a reduir el cost de la factura elèctrica, a descarbonitzar l'economia productiva i a descentralitzar el sistema elèctric per fer-ho més participatiu.