L'Ajuntament impulsa un pacte ciutadà per la coeducació

Ahir es va presentar a la comunitat educativa la proposta de document marc

Pacte CoeducacióL'Ajuntament de Terrassa està impulsant un pacte per la coeducació, per tal d'implicar tota la ciutat en un seguit d'accions que afavoreixin una educació lliure de sexisme i respectuosa amb la diversitat sexual i de gènere. La tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida i regidora d'Educació, Teresa Ciurana, va presentar ahir a la comunitat educativa la proposta de document marc del pacte, en un acte que marca l'inici del debat ciutadà sobre aquest tema i que ha de desembocar en un pacte de ciutat.

La regidora va recordar ahir durant la presentació de la proposta de document marc que el Programa de Govern per a aquest mandat recull el compromís d'impulsar un Pacte per la Coeducació a Terrassa: «Aquesta és una de les iniciatives que millor expressen l'aposta d'aquest Govern per una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans i les llibertats. És imprescindible incidir sobre l'educació per aconseguir una societat més igualitària i més justa, però ha de ser un esforç de tothom. Per això volem que sigui un pacte de ciutat, i no una mesura unilateral. Només així podrem acabar amb els prejudicis i biaixos masclistes a l'educació».

La coeducació es defineix com l'acció educadora que potencia la igualtat real d'oportunitats i valora indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

La proposta de document marc que es va presentar ahir l'ha elaborat el Casal de la Dona de Terrassa per encàrrec dels Serveis d'Educació de l'Ajuntament. Com a línies d'acció per potenciar la coeducació, la proposta de document marc recull sobretot la formació dels agents educatius. El document apunta també mesures com el desenvolupament de patis escolars coeducatius, afavorint que s'hi puguin desenvolupar tota mena d'activitats no sexistes, o donar més visibilitat a les dones a la Guia d'Activitats Educatives que l'ajuntament ofereix a les escoles.

Fins ara han participat en el projecte quatre grups de treball (bressol, infantil i primària, secundària i lleure) formats per representants de diversos centres educatius, entitats i serveis municipals. En aquest sentit, el projecte s'emmarca en la filosofia Educació 360, que reivindica el valor de l'educació fora de les aules, i es nodreix de les dinàmiques participatives del projecte educatiu de ciutat Terrassa Aprèn.  

A la sessió d'ahir es va convidar les persones assistents a formar part del grup de treball que, en el marc del Terrassa Aprèn, tindrà l'objectiu de concretar les accions presentades en la jornada i redactar el Pacte per la Coeducació de la Ciutat de Terrassa. Aquest grup podrà estar format per persones de la comunitat educativa i per representants del tercer sector, el sector empresarial, els moviments veïnals, entitats culturals, etc. Tots aquests àmbits van estar àmpliament representats a la jornada d'ahir.

El document resultant s'elevarà al Consell de l'Educació de Terrassa i, posteriorment, s'oferirà a tota la ciutat per tal de recollir i aconseguir les adhesions d'entitats i institucions relacionades de manera directa o indirecta amb l'àmbit de l'educació entesa en el sentit ampli del terme, al llarg de la vida.