L'Ajuntament inicia la licitació de les obres de la plaça i del nou equipament de la Maurina

Es preveu que els treballs comencin a la tardor, amb un termini d'execució de 13 mesos

Logo Pla de Barris la MaurinaL'Ajuntament de Terrassa ha iniciat la licitació de les obres de millora de la urbanització de la plaça de la Maurina, els carrers de l'entorn i de la construcció del futur equipament cívic. Es tracta de l'actuació més emblemàtica del Pla de Barris, que es va haver d'aturar l'any 2011 per problemes de finançament en relació a les aportacions de la Generalitat. Després de l'actualització del projecte original, s'ha tornat a engegar el procés d'execució d'aquesta ambiciosa actuació. Les modificacions que s'han hagut d'introduir al projecte han estat fonamentalment condicionades pels canvis normatius, com ara el nou tipus d'IVA aplicable, que ha passat del 18% al 21%; i alguns detalls també tècnics, com les espècies vegetals que es plantaran en l'actuació de jardineria o de les millores en l'accessibilitat. 

L'obra més esperada del projecte és la construcció de l'equipament cívic de la plaça de la Maurina, que culmina tots els programes i activitats que s'han fet en el marc del Pla de Barris de la Maurina, entre els que destaquen els desenvolupats en l'àmbit social. Així, es preveu la construcció d'un edifici de tres plantes, que s'ha projectat assumint el repte d'integrar-se perfectament a la plaça i adaptar-se als desnivells de l'espai. 

El nou equipament donarà cobertura a les necessitats de les entitats de la zona, i potenciarà i dinamitzarà l'activitat cívica. L'edifici comptarà també amb serveis bàsics de gestió i altres funcionalitats, com ara un espai per a cafeteria, àrees de descans o magatzems, entre d'altres. L'objectiu és fer un equipament i una plaça oberta a la ciutat. 

L'actuació prevista també inclou una important intervenció de reurbanització de la plaça. El projecte d'aquesta obra s'ha dissenyat en consonància amb les necessitats del nou edifici i per adaptar-la a la inclinació de l'espai, una dificultat afegida. Així, la plaça integra una part de la teulada de l'immoble que tindrà una planta parcialment soterrada. L'obstacle del desnivell de la plaça s'ha superat amb el disseny d'espais verds amb voluntat ornamental. En la reurbanització es preveu habilitar un espai de centralitat adequat per a activitats a l'aire lliure, així com per a jocs infantils. 

L'Equip de Govern va presentar al veïnat les obres d'urbanització de la plaça de la Maurina i el seu entorn i el nou equipament en una sessió informativa que va tenir lloc a la mateixa plaça de la Maurina el 12 de novembre de 2016. 

Reurbanització de  l'entorn de la plaça i millores d'accessibilitat 

El projecte també introduirà modificacions als carrers de l'entorn de la plaça, concretament els carrers del Franc Comtat i de Felip II, on es milloraran les condicions urbanístiques en tots els sentits, tant de la configuració dels carrers com dels serveis. Les obres permetran la substitució dels paviments i la reorganització dels carrers, en els que es donarà més prioritat als espais pels vianants i es corregiran els desnivells i els pendents. Aprofitant l'actuació, també es milloraran serveis com el clavegueram, el subministrament d'aigua, l'enllumenat públic i, sobretot, la xarxa elèctrica. En l'actualitat, la xarxa de cables aeris està desendreçada i amb mancances. La solució preveu la retirada de pals i el soterrament o el grapat a les façanes de la xarxa, segons els casos. Finalment, en els carrers indicats també es realitzarà una plantació d'arbrat, la millora del mobiliari públic, amb bancs o papereres, una nova senyalització, així com baranes i passamans a diferents punts de l'entorn de la plaça. 

Tot aquest projecte suposa una millora considerable en l'accessibilitat, tant en la  plaça com per al nou equipament. Aquesta qüestió ha estat una preocupació fonamental que ha portat a suprimir grups d'escales i a dissenyar els recorreguts a partir de desnivells i rampes tan suaus com ha estat possible. A l'equipament s'han tingut en compte aquestes necessitats per al disseny dels accessos, però també en el seu interior, amb la instal·lació d'un ascensor que superarà també els forts pendents de la plaça. 

Es preveu que els treballs es puguin iniciar a la tardor de 2017. A partir d'aquest moment, el termini d'execució de totes les intervencions és de 13 mesos. De moment, i a l'espera de la resolució de l'adjudicació, el pressupost reservat per l'Ajuntament per aquest projecte és de 3.236.194,89 euros. Aquesta actuació, com a part del Pla de Barris, està finançada per l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, i està prevista en els pressupostos dels anys 2017 i 2018.