L'Ajuntament inicia les obres per remodelar la plaça de l'Emigrant i fer-la més accessible

La propera setmana està previst iniciar els treballs d'adequació de l'espai, un projecte que compta amb el suport dels fons europeus Next Generation 2 d'Accessibilitat

Properament l'Ajuntament iniciarà l'execució de les obres de remodelació de la plaça de l'Emigrant, ubicada al barri de Can Boada en la intersecció del carrer Alexandre Galí amb la Ronda de Ponent. Aquesta actuació, que compta amb el suport dels fons europeus Next Generation 2 d'Accessibilitat, té l'objectiu de garantir l'accessibilitat de les diferents plataformes que conformen la plaça i arranjar els elements ja existents com baranes, escales, voreres i mobiliari urbà.

La plaça de l'Emigrant, de geometria rectangular i organitzada en tres nivells, comprèn una superfície aproximada de 900 m2, on es substituirà la pavimentació de la plataforma central, actualment en mal estat, per sauló estabilitzat, un tipus de paviment que permet pendents d'entre el 3% i el 4% - la pendent mitjana de la plaça de l'Emigrant-.

D'altra banda, les obres comprenen la substitució dels bancs existents, que es reubicaran en llocs estratègics de la plaça, així com la modificació de l'alçada final de les proteccions dels parterres.

Pel que fa al paviment de les voreres, es millorarà la seva configuració i s'ampliarà els accessos de la plataforma superior entre jardineres, a més, també s'ampliaran les voreres en la zona central de la plaça amb el mateix tipus de panot. D'altra banda, el projecte de millora contempla la reparació i el repintat de les baranes existents. A més, es crearà una nova escala per substituir l'actual, ja que aquesta presenta desigualtats i no disposa de barana.

Aquest projecte compta amb ajudes per part dels fons europeus Next Generation 2 d'Accessibilitat i està previst que les obres s'executin en un termini de tres mesos amb un pressupost de 69.902,91 euros.