L'Ajuntament inicia una campanya informativa dirigida als col·lectius que es poden acollir a la tarifa social de l'aigua

TAIGUA va tancar l'exercici del 2023 amb un total de 2.274 famílies beneficiàries sobre la factura d'ús domèstic

La voluntat de l'Ajuntament de millorar les condicions d'accés a la tarifa social de l'aigua s'ha materialitzat aquest any com a conseqüència dels canvis introduïts en l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre el servei d'abastament d'aigua. Una de les novetats és que, des del mes de gener d'enguany, la tarifa social municipal s'obté tramitant el cànon social, de manera que s'aplica automàticament a tothom qui tingui el cànon social de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Així s'equiparen les condicions entre les dues bonificacions, la de la Generalitat que s'aplica al cànon de l'aigua i la de l'Ajuntament que s'aplica al consum.

Aquest ajut, que va ser implantat l'any 2013 per garantir el dret a l'aigua de les persones més vulnerables, ha generat bonificacions en aquests últims deu anys per un valor de 903.633 euros. Les famílies beneficiàries de la tarifa social sobre la factura d'aigua d'ús domèstic han anat progressivament en augment en aquests darrers anys, ja que l'any 2021 va tancar amb 1.883 i el 2022 amb 2.284, tot i que el 2023 es va registrar un lleuger descens, amb 2.274 famílies.

L'Ordenança actual manté la bonificació del 100% de la quota de servei a totes aquelles persones titulars del contracte de subministrament que tinguin reconeguda la bonificació en el cànon de l'ACA, com per exemple estar en risc d'exclusió residencial (informe RER). A més també poden demanar els ajuts socials les persones que siguin:

• Perceptores de la pensió mínima contributiva (jubilació/ SOVI; de la de viduïtat; incapacitat permanent * o, bé, d'una pensió no contributiva (jubilació, invalidesa).

• Sol·licitants que formin part d'una unitat de convivència o familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.*

• Destinatàries dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania; perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic; del fons del règim Fons d'Assistència Social (FAS) o dels fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD).

* Segons el límit d'ingressos totals de la unitat familiar o de convivència (fixat per l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya-, incrementat en un 30% per cada membre addicional a partir del segon).

D'altra banda, també es manté la bonificació del 100% de la quota d'alta del servei de comptadors; la gratuïtat dels tràmits de canvi de nom per aquelles persones usuàries o unitats familiars amb risc d'exclusió residencial.

Aquests ajuts es poden complementar amb els d'emergència social que concedeix l'Ajuntament, a través dels Serveis Socials municipals.

 

Tríptic informatiu «Ajuts socials de l'Aigua»

Amb el lema «Ajuts socials de l'Aigua», l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa municipal TAIGUA, han editat un tríptic informatiu per explicar les bonificacions i els ajuts socials destinats a les persones i els col·lectius més vulnerables; qui els pot demanar; quins requisits s'han de reunir i de quina manera es poden tramitar.

El tríptic inclou, també, el codi QR que dona accés a la calculadora que ha dissenyat l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT) i que permet conèixer si la persona usuària hi té dret i, en cas afirmatiu, de l'estalvi que podria obtenir. També es pot consultar a través de la web https://www.oat.cat/calculadora-dajuts/

Per exemple, per una llar amb tres habitants que facin cadascun un consum de 9 m3 al trimestre (100 litres al dia), si tenen la bonificació del cànon, s'estalviaran 13,33 €, o sigui tot el primer i únic tram bonificat. En relació a la tarifa social de l'Ajuntament, com que no es passen del segon tram, s'estalviaran els 16,65 € corresponent a la quota fixa del servei (sense IVA). Seria, en conjunt, una reducció d'aproximadament un 50%.

Per a qualsevol consulta o dubte, les persones abonades es poden adreçar a les noves oficines de TAIGUA, situades al barri del Segle XX, a la plaça de Jaume Jover, 1, a la confluència amb la carretera de Rubí i el carrer del Pare Font. I, també, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, situada al carrer del Pantà, número 20.