L'Ajuntament iniciarà dilluns un programa d'inspecció a les residències de Gent Gran de la ciutat i una desinfecció dels seus entorns

L'objectiu, en una primera fase que serà voluntària, és disposar d'informació actualitzada i completa sobre l'estat i necessitats de les residències

ComunicatEl Govern municipal ha acordat avui, en la reunió del Comitè d'Emergència Municipal, noves mesures davant l'emergència causada pel Coronavirus. Són les següents:

1.- L'Ajuntament iniciarà a partir de dilluns un programa d'inspecció a totes les residències de gent gran de la nostra ciutat i realitzarà una desinfecció dels seus entorns immediats

El Govern municipal ha acordat iniciar a partir d'aquest dilluns un programa exhaustiu d'inspecció a totes les residències de gent gran de la nostra ciutat. També a partir de dilluns, es portarà a terme una desinfecció dels seus entorns immediats.

L'objectiu d'aquest programa d'inspecció, que en una primera fase serà voluntària, és que l'Ajuntament pugui disposar d'informació actualitzada i completa sobre l'estat i necessitats de les residències, de les persones que hi estan acollides i del seu personal. Així, es contactarà amb les persones responsables de cada centre i se'ls demanarà que permetin l'accés a les seves instal·lacions. En base a la informació recollida s'aniran prenent les decisions oportunes en cada cas.

2.- El Govern municipal encarrega a la Policia Municipal el repartiment urgent del material de protecció disponible per a residències de gent gran

Aquest mateix dissabte, 28 de març, la Policia Municipal ha efectuat un repartiment de material de protecció a bona part de les residències de gent gran de Terrassa, que es completarà a mesura que es disposi de més existències.

3.- L'alcalde dicta un nou Ban i decreta la pròrroga indefinida de les mesures excepcionals dictades en al Ban de 14 de març

L'alcalde de Terrassa ha aprovat per Decret un nou Ban adreçat a la ciutadania, el qual estableix la pròrroga indefinida de les mesures excepcionals dictades al Ban del 14 de març.

Tots els bans dictats per l'alcalde, en el context d'aquesta emergència sanitària, es poden consultar a: www.terrassa.cat/bans-coronavirus.

4.- Estudi i aplicació de mesures d'instal·lació de comptadors provisionals per tal d'evitar cap vulneració al dret humà a l'aigua

Dintre del Ban dictat per l'alcalde s'introdueix una nova mesura, l'execució de la qual s'encomana a l'empresa municipal Taigua:

Dotzè. ORDENAR a «Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL», que es procedeixi a l'estudi i implementació de mesures d'instal·lació de comptadors provisionals per tal d'evitar situacions de vulneració del dret humà a l'aigua, en el cas de persones o unitats de convivència en situació de risc d'exclusió residencial, i en situacions d'ocupació en precari d'habitatges o altres espais utilitzats com a habitatge.

5.- Difusió de la suspensió indefinida del servei de zona blava

El Govern municipal ha donat instruccions per tal que es faci difusió de la suspensió indefinida del servei de zona blava, mitjançant la instal·lació de cartells als parquímetres i a través de la web i xarxes municipals.

6.- Parc Audiovisual de Catalunya: mesures per a les empreses del cluster audiovisual i per a grans rodatges/produccions que s'han aturat

El Govern municipal ha aprovat un nou paquet de mesures orientades a diferents sectors econòmics de la nostra ciutat. Pel que fa al Parc Audiovisual de Catalunya, s'acorda aplicar les següents mesures, com a acció de suport al sector audiovisual, tant pel que fa a les empreses que formen part del cluster del Parc Audiovisual, com per a grans rodatges i produccions que s'han aturat.

  • Suspensió de rendes: se suspenen (es cancel·len) els cobraments d'abril i maig, tant del lloguer com de les despeses pròpies. No s'emetrà cap factura ni es girarà cap rebut per aquests conceptes.
  • Periodificació de rebuts del mes de juny: els rebuts del mes de juny, tant de lloguer com de despeses pròpies, es dividiran en 6 quotes iguals que es cobraran del mes de juny al mes de novembre de 2020.