L'Ajuntament iniciarà les obres de millora de la passarel·la de Sant Llorenç el proper dilluns

Els fons europeus Next Generation 2 subvencionen part d'aquest projecte. La durada de les obres es preveu que sigui de 3 mesos i mig, i el cost d'adjudicació de les obres és de 243.698,73 € IVA inclòs.

La setmana que ve començaran les obres de millora i manteniment de la passarel·la de Sant Llorenç, sobre la riera de les Arenes, que és una estructura molt important per connectar els barris de Sant Pere Nord i Sant Llorenç. Aquest projecte compta amb fons d'ajuda europea Next Generation 2 d'accessibilitat i contempla diverses actuacions per millorar tant l'estat de la passarel·la com les seves rampes d'accés, que actualment presenten mancances d'accessibilitat pels pendents accentuats que té.

D'aquesta manera, el projecte contempla la substitució del paviment actual del pont, per un de nou antilliscant i més resistent. D'altra banda, s'executaran diversos treballs de rehabilitació de l'estructura metàl·lica del tauler de la passarel·la, amb la seva neteja, segellat de possibles fissures i tractaments específics; així com també dels elements estructurals: els estreps i la pila de formigó armat que subjecten el pont. Finalment, s'aplicarà en tota la superfície sanejada de formigó una pintura d'anticarbonatació.

Pel que fa a les rampes, s'efectuaran obres per tal de reduir-ne la pendent adequant-la a la normativa vigent. Així, l'accés del costat del barri de Sant Pere Nord, incrementarà lleugerament la seva longitud, ja que passarà a tenir una pendent màxima del 8% en longituds menors als 10 metres de recorregut entre descansos. L'accés del costat del barri de Sant Llorenç, es replanteja amb un nou accés mitjançant una rampa en sentit nord, com ocorre pel costat del barri de Sant Pere Nord i es mantindrà l'accés del costat sud amb unes escales.

Per a poder garantir aquest recorregut adaptat a la vorera pel costat del barri de Sant Llorenç, s'eliminen dos arbres i s'aprofiten els suports canviant les lluminàries.

Per últim, el projecte recull treballs d'adequació de les baranes actuals aprofitant les parts que compleixen normativa i afegint algunes actuacions sobre les que cal millorar.

Una vegada fetes les accions de neteja i tractaments de tots els elements de la passarel·la per a protegir-los de la corrosió, s'aplicarà una pintura d'acabat en tots ells, amb tonalitats grises.