L'Ajuntament instal·la un nou sistema de drenatge a la plaça de Frederica Montseny

Es crearà una xarxa de camins i es millorarà la capacitat dels embornals

L'Ajuntament ha iniciat els treballs per condicionar la plaça de Frederica Montseny, situada al barri de Torre-Sana, amb l'objectiu de solucionar els problemes de drenatge derivats del fort desnivell en el terreny, en el tram comprès entre els carrers de Guipúscoa, Burgos, Lugo i Àlaba. A la diferència de cota que hi ha en el carrer de Burgos, de fins a 2,70 metres, s'hi suma el fet que en els carrers de Lugo i Guipúscoa la plaça queda més elevada respecte a les zones urbanitzades. Això fa que dels sis accessos actuals, dos tinguin una lleugera rampa en el carrer d'Àlaba i els altres quatre disposin d'un esglaonat diferent. Les obres per millorar el sistema de drenatge van a càrrec de l'empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès S.L. El pressupost d'adjudicació és de 107.130,8 euros i el termini d'execució és de tres mesos i mig.

Per facilitar el drenatge a la zona, el projecte contempla crear una xarxa de camins de pas adaptats pels usuaris que respectarà la pineda existent. Aquests itineraris tindran un tub soterrat que resseguirà el traçat fins a connectar amb la xarxa de clavegueram. Aquest disseny facilitarà la recollida de les primeres aigües de pluja i evitarà la creació de reguerons. Actualment, a la plaça de Frederica Montseny, l'aigua circula pels petits canalons que s'han format al terreny fins a arribar a uns embornals que no tenen prou capacitat per engolir-la.

El traçat dels camins, que connectarà amb els sis accessos de la plaça, s'ha dissenyat tenint en compte les característiques del paviment i les arrels dels arbres. Tot i això, se'n retiraran 29 unitats per facilitar el condicionament dels itineraris. El paviment dels nous camins es construirà amb peces de llambordes de formigó perquè visualment quedin integrats a l'entorn i la plaça no perdi el seu aspecte forestal. La zona infantil serà del mateix material, però d'un acabat diferent.

En el projecte també es contempla la substitució de les lluminàries actuals per unes altres de LED, que contribuiran a reduir la contaminació lumínica, i la instal·lació de mobiliari urbà (bancs de fusta i una font d'aigua).