L'Ajuntament invertirà 2'5 milions d'euros en 35 projectes de millora del territori

El conjunt d'inversions, que es finançarà amb romanents de tresoreria, s'elevarà al Ple de juliol

El Govern municipal ha presentat avui a la comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert la documentació per a portar al Ple ordinari de juliol l'aprovació d'un paquet d'inversions que es finançaran amb romanents de tresoreria. El conjunt d'actuacions (35 en total) està dotat amb un total de 2.493.867,70 € i vol incidir, sobretot, en la millora de places, parcs i jardins, l'accessibilitat i la neteja, encara que inclou també partides destinades a equipaments i manteniment urbà.

Per tal de dur a terme aquestes inversions caldrà aprovar un crèdit extraordinari de 303.790,00 € i un suplement de crèdit de 2.190.077,70 €. D'aquesta manera es podrà disposar de gairebé 2,5 milions d'euros provinents dels romanents de tresoreria de l'exercici pressupostari de 2018, que van pujar a prop de 8,8 milions, gràcies a un augment dels ingressos i a una reducció de la despesa. La llei obliga als ajuntaments a destinar els superàvits a liquidar deute, però en determinats casos es permet destinar-ne una part a inversions, que han de complir una sèrie de requisits, principalment no comportar despeses en els exercicis posteriors (per això reben la denominació d'Inversions Financerament Sostenibles). L'Ajuntament de Terrassa ha emprat aquesta fórmula en diferents ocasions des que la llei la contempla (2014).

D'aquesta manera, el Govern municipal pretén desenvolupar un programa d'actuacions que contribueixin a recuperar la qualitat dels espais públics i dels equipaments, que es va veure ressentida durant els anys en què la crisi va obligar a prioritzar l'atenció social, i afavorir l'ús social del carrer com a espai inclusiu, de qualitat i de convivència.

Entre altres actuacions, es reformaran més d'una dotzena de places, jardins i altres espais de lleure, es millorarà l'accessibilitat en una desena de cruïlles, es repararà el col·lector del carrer de Sant Crispí i se substituiran dos lavabos del parc de Vallparadís per altres de nous.

També es faran diferents obres a l'antiga escola Germans Amat per adequar-la al seu ús actual (aula intensiva de suport per a infants amb necessitats educatives especials) i s'enderrocarà l'edifici dels horts municipals de Can Casanovas, que presenta problemes de seguretat. Una altra actuació rellevant serà la compra de dos camions de recollida de residus amb sistema de càrrega lateral.

L'adjudicació i execució de les actuacions es farà entre 2019 i 2020, tal com estableix la normativa vigent.

Adjuntem la relació de les inversions previstes:

INVERSIONS AMB ROMANENTS DE TRESORERIA 2019-2020

Gestió de residus

 • Compra de dos camions de recollida de residus amb sistema de recollida lateral (526.108 €)

Mobilitat

 • Nova plataforma de bus a la parada Verge dels Socors (av. Barcelona amb c/ Estanislau Figueras) (10.000 €)
 • Millora de la seguretat viària a l'entorn de l'escola Ponent (46.125 €)
 • Nova marquesina a la parada Eugeni d'Ors (av. Tarradellas amb c/ Balmes) (10.000,00 €)
 • Construcció de plataforma a la parada d'autobús de ctra. de Montcada amb c/ Segura (44.536 €).

Manteniment urbà

 • Millora puntual del drenatge superficial als carrers de Dom Bosco, Atenes, Puig del Canyet i a la rotonda d'avinguda de Madrid amb ctra de Montcada (48.068,28 €)
 • Construcció d'un mur de contenció de talús al carrer Holanda (8.679,02 €)
 • Conservació de ferms a diferents carrers de la ciutat, lot 1 (343.539,50 €)

Accessibilitat

 • Millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles de la ciutat, lot 2 (145.501,16 €)
 • Millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles de la ciutat, lot 3 (121.343,48 €)

Clavegueram

 • Obres de reparació del col·lector del carrer de Sant Crispí, des del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins a l'av. del Vallès (398.302,26 €)

Equipaments educatius

 • Escala d'emergència a l'antiga escola Germans Amat (40.000 €)
 • Substitució de finestres a l'antiga escola Germans Amat (40.000 €)
 • Reforma del pati de l'antiga escola Germans Amat (15.000 €)
 • Millora de la seguretat a la coberta de l'antiga escola Germans Amat (8.000 €)
 • Reforma dels lavabos de l'antiga escola Germans Amat (40.000 €)

Altres equipaments

 • Millora del drenatge de la coberta del Condicionament Terrassenc (53.000 €)
 • Enderroc de l'edifici dels horts municipals de Can Casanovas (21.700 €)
 • Substitució de canviadors a l'Escola Bressol L'Esquitx (19.965 €)

Places, parcs i espais de lleure

 • Creació d'un espai esportiu al pg. 22 de Juliol amb av.Vallès. (48.000 €)
 • Remodelació de la bassa de la plaça de Ricard Camí (28.000 €)
 • Reforma de la zona infantil del c/ Fuencisla (20.000 €)
 • Reforma de la zona infantil de Guadalhorce (38.000 €)
 • Reforma de la plaça de les Gueraldes (35.000 €)
 • Reforma de la plaça d'Agustí Bartra (48.000 €)
 • Reforma de la plaça d'Antoni Escudé (48.000 €)
 • Reforma de plaça del Pare Alexandre (48.000 €)
 • Reforma de l'enjardinament del carrer Mare de Déu dels Desemparats (25.000 €)
 • Reforma de la zona verda de la cruïlla del c/ Sant Honorat amb c/ Sta. Cecília (15.000 €)
 • Reforma de la plaça de Salvador Dalí (30.000 €)
 • Reforma de la plaça dels Somnis (30.000 €)
 • Reforma de la plaça d'Ibèria (42.000 €)
 • Reforma de la plaça del Doctor Robert (20.000 €)
 • Reforma de la zona infantil de la plaça de la Bòbila Segués (40.000 €)
 • Substitució de dos lavabos públics al Parc de Vallparadís (39.000 €)