L'Ajuntament invertirà més de 10'6 milions d'euros en dos anys en la millora del territori, en una nova edició del programa "Terrassa Barris en Marxa"

Les accions es finançaran amb part del romanent de tresoreria de 2016

Terrassa Barris en MarxaL'Ajuntament de Terrassa destinarà entre 2017 i 2018 més de 10'6 milions d'euros a una nova edició del programa "Terrassa Barris en Marxa", amb un seguit d'actuacions destinades a la millora de tots els districtes de la ciutat. El programa inclou 88 projectes que es concreten en més d'un centenar d'accions distribuïdes per tot el territori. La major part de les actuacions responen a tres prioritats: la millora qualitativa de l'espai públic (reposició i manteniment d'infraestructures, parcs i jardins), la recuperació i millora del medi natural i la millora dels equipaments. 

D'aquesta manera, es pretén desenvolupar un programa d'actuacions que contribueixin a millorar les condicions funcionals, de mobilitat, d'accessibilitat, i de manteniment dels espais públics, afavorint l'ús social del carrer com a espai inclusiu, de qualitat i de convivència. Entre les accions programades hi ha treballs d'asfaltat, reparació de voreres, enjardinament, enllumenat, semaforització, clavegueram, rehabilitació d'edificis, etc. 

El Ple va aprovar a les darreres sessions plenàries dos conjunts d'actuacions: un que inclou les que s'executaran enguany, dotat amb 3.690.111,14 euros, i un segon amb les que es duran a terme l'any vinent, amb 6.918.160,72 euros. 

Aquests dos paquets d'obres es finançaran amb l'excedent de tresoreria de 2016. D'acord amb la llei vigent, l'Ajuntament destinarà una part d'aquest romanent (que va ser de 12,1 milions d'euros, gràcies a un augment dels ingressos i a una reducció de la despesa) a reduir el deute municipal, i la resta a aquestes inversions financerament sostenibles (és a dir, que no representen una despesa afegida en anys posteriors). 

Amb aquestes inversions previstes per 2017 i 2018, el Govern municipal vol recuperar els nivells de manteniment de l'espai públic urbà anteriors a 2008, quan la crisi va obligar a prioritzar l'atenció a les persones i a redistribuir els recursos, potenciant àmbits com els serveis socials en detriment de la cura del territori. Per aquest motiu el Govern municipal ha optat per destinar part del romanent de tresoreria de 2016 a accions de millora de la via pública, els equipaments i l'espai natural.