L'Ajuntament invertirà prop de 6 milions d'euros en un Pla de millores a l'espai públic i en equipaments

El Ple va aprovar ahir la proposta del Govern municipal

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar ahir dijous, 28 de juny, una proposta del Govern municipal per millorar els espais públics i els equipaments municipals amb una inversió de gairebé 6 milions d'euros, que provenen dels estalvis generats el 2017. L'Ajuntament invertirà 5.901.248 € en el Pla d'actuacions de millora a l'espai públic i en equipaments municipals 2018-2019, que inclou 61 projectes amb un total de 98 intervencions per millorar els espais públics i els equipaments educatius, esportius, culturals, cívics i d'atenció ciutadana, per fer-los més funcionals i amb millors condicions de mobilitat, de manteniment i d'accessibilitat i que arribaran a tots els districtes de la ciutat.

L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, explica que "la idea global d'aquest conjunt d'accions és millorar la qualitat dels serveis a la ciutadania i afavorir l'ús social del carrer com a espai inclusiu, de qualitat i de convivència. Volem seguir treballant perquè els estalvis que genera aquest Ajuntament amb una gestió eficient serveixin per millorar la qualitat de vida de la ciutadania".

Els 61 projectes, que s'emmarquen dins el programa Terrassa Barris en Marxa 2018-2019, es duran a terme entre el 2018 (29) i el 2019 (32). Els diners de la inversió provenen del superàvit municipal corresponent al pressupost de 2017, aconseguit gràcies a uns majors ingressos i una reducció de la despesa. Aquest estalvi ha estat possible gràcies a les mesures de rigor, control i austeritat que el Govern municipal està aplicant des de fa anys. Vega destaca que "gràcies a l'esforç i la bona gestió aquest Ajuntament té bona salut financera i s'ha pogut avançar en la reducció del deute, per una banda, i a l'hora invertir en actuacions que contribueixen a recuperar els nivells de manteniment de l'espai públic i els serveis a la ciutadania".

Les actuacions responen a tres prioritats: millora qualitativa de l'espai públic (amb la reposició i manteniment d'infraestructures, parcs i jardins; millora del medi ambient i de la recollida de residus; i millora dels equipaments municipals. El Pla destinarà quasi 3 milions d'euros a la millora de l'espai públic i vora 3 milions més a millores en equipaments municipals.

Si sumem aquests quasi 6 milions d'euros d'inversió del Pla per al 2018-2019 i els 10,6 milions d'euros invertits entre 2017 i 2018, l'Ajuntament haurà invertit 16,5 milions d'euros entre 2017 i 2019 en el marc del programa Terrassa Barris en Marxa, un pla integral d'actuacions a tot el territori amb l'objectiu d'adequar i dignificar l'espai públic de la ciutat.  A més, aquest pla d'inversions de quasi 6 milions d'euros se suma a les inversions previstes en el Pressupost 2018, del qual actualment l'Ajuntament té en execució projectes per un import de 25,7 milions d'euros.

 

El Pla en xifres

Total inversió del Pla: 5.901.247,62 €

Destinats a espai públic: 2.950.623'33 €
Destinats a millores en equipaments: 2.950.624,29 €

Execució 2018: 897.447,03 €
Execució 2019: 5.003.800,59 €

 

Per àmbits:

Recollida de residus: 1.132.760 €
Parcs i places: 495.846,53 €
Accessibilitat: 563.895,67 €
Mobilitat: 233.492,16 €
Àrea Verda: 212.810,29 €
Serveis (enllumenat i clavegueram): 93.037,95 €
Pavimentació de polígons: 218.780,73 €
Educatius: 427.237,98 €
Esportius: euros 787.870,43 €
D'atenció ciutadana: 214.460 €
Culturals: 697.029,75 €
Cívics i d'atenció social: 666.502,21 €
Altres equipaments: 157.523'62 €

 

Principals actuacions

  • Espai públic

En total, la inversió destinada als 24 projectes de millora de l'espai públic serà de 2.950.623'33 €. Una de les principals actuacions que es desenvoluparan serà la implementació del nou model de recollida selectiva de residus a la ciutat amb la compra de 750 nous contenidors i de dos camions de càrrega lateral, que permetrà implantar la quarta línia de càrrega lateral. Aquesta inversió (1.132.760 euros) dona continuïtat als compromisos del Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva de Terrassa.

La millora de l'accessibilitat als carrers i places, tot avançant cap a l'accessibilitat universal, serà un altre eix vertebrador de moltes de les actuacions previstes. El Pla preveu una inversió de prop de 564.000 euros destinats a eliminar barreres de l'espai públic en diverses cruïlles i carrers de la ciutat.

Una altra partida important per a l'espai públic (495.846,53 euros) es destinarà a la millora de parcs i places de la ciutat, amb projectes d'arranjament a cada districte. L'objectiu és seguir treballant per fomentar l'ús dels espais públics com espais de trobada i convivència per als veïns i veïnes de totes les edats.

Una altra de les grans apostes serà la mobilitat activa i sostenible per potenciar l'ús dels mitjans de transport no contaminants (233.500 euros). L'Ajuntament donarà impuls a projectes innovadors com els camins escolars o la creació de nous aparcaments per a bicicletes en dues estacions, la del Nord i la dels Catalans, amb 64 places. D'aquesta manera es potencia la intermodalitat entre bici i tren, com es recull en el Pla de Mobilitat de Terrassa 2016-20121, que també preveu incorporar de manera progressiva mesures com les zones 30, implantades ja al 50% dels barris residencials, i plantejar noves estratègies per reduir la contaminació i fomentar hàbits saludables.

Destaca igualment la inversió prevista a l'Anella Verda, que serà de prop de 213.000 euros, amb l'arranjament de camins i la consolidació del traçat d'altres.

  • Equipaments

El Pla preveu una inversió de 2.950.624,29 € en 37 projectes de millora de diversos equipaments municipals, ja siguin educatius, culturals, esportius, cívics o d'atenció ciutadana. L'objectiu és continuar millorant els serveis que rep la ciutadania i, per extensió, la seva qualitat de vida.

Les millores en equipaments esportius s'emportaran una inversió de prop de 788.000 euros. Destaca la destinada a la renovació del paviment de la pista d'atletisme de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (602.000 euros).

Pel que fa a equipaments culturals, destaca la rehabilitació de les llanternes de la Sala Muncunill (250.000 euros), així com també l'actuació per implantar un sistema d'identificació per radiofreqüència a la Biblioteca Central (prop de 91.600 euros), que facilitarà als ciutadans i al personal de la biblioteca la millora en el servei de préstec i devolució d'exemplars.

Al Condicionament Terrassenc es crearà una nova distribució de magatzems i sales taller a la planta baixa (uns 207.000 euros) per donar resposta a l'activitat dels grups i entitats de cultura popular. Aquest edifici també comptarà amb una altra inversió com a equipament d'atenció social (92.000 euros) per a la substitució de la coberta, la millora de les condicions d'aïllament i la impermeabilització dels espais destinats a l'Andana.

En equipaments educatius municipals s'han programat un seguit d'actuacions destinades a millorar el confort dels edificis i reforçar la qualitat educativa dels centres docents municipals, amb una inversió total prevista d'uns 427.300 euros. Aquests actuacions milloraran les instal·lacions tècniques, la seguretat, la climatització i el confort en general de diverses escoles municipals.