L'Ajuntament ja disposa del cens propi sobre l'amiant a Terrassa i n'impulsarà la seva retirada

Abans de l'estiu, el consistori obrirà un punt informatiu per resoldre els dubtes, canalitzar la informació de la Generalitat i agilitzar i simplificar la tramitació administrativa requerida

Terrassa ja compta amb l'estudi que quantifica les cobertes amb presència d'amiant que hi ha al terme municipal i que una empresa externa ha realitzat aplicant les últimes tecnologies en teledetecció. Els ajuntaments estan obligats a elaborar el seu propi cens per tal de complir amb la legislació de la UE, que marca la retirada abans de l'any 2032, així com també la legislació estatal i l'autonòmica.

D'aquest cens es desprèn que un 30% de les construccions privades i un 12% de les públiques de la ciutat contenen amiant (unes 7.600 edificacions). Uns resultats similars als que registren altres municipis i que en aquests moments, estan a l'espera de ser contrastats amb el mapa de cobertes que ha elaborat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Amb el cens final, es podrà procedir a avaluar, dissenyar, executar i prioritzar les actuacions a realitzar per a retirar aquest material. Aquest calendari haurà de prioritzar els espais i edificis utilitzats per a la prestació de serveis públics i, en particular, els col·lectius més vulnerables.

En aquest mateix sentit, la Generalitat ha dissenyat un full de ruta a través del Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya 2023-2032 i, en aquests moments, ja compta amb un avantprojecte de llei per la gestió i retirada d'aquest material, al qual l'Ajuntament de Terrassa presentarà al·legacions a través de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

La voluntat de l'Ajuntament és treballar conjuntament amb els diferents agents socials de la ciutat per complir amb el calendari marcat per la Unió Europea: abans del 2028 l'amiant ha d'estar retirat dels béns de titularitat municipal i, abans de 2032, dels de titularitat privada. En aquests moments, la Generalitat estudia reforçar les subvencions de cara als privats, amb la possibilitat d'aprofitar la retirada de l'amiant per instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes i ha creat el portal web www.amiant.gencat.cat per facilitar l'accés a informació especialitzada, al marc normatiu i a les diferents línies d'ajut. Per la seva banda, l'Ajuntament valorarà la possible adopció d'exempcions o bonificacions en taxes o tributs en tràmit de llicències.

Per tal d'assessorar i atendre la ciutadania, el consistori obrirà un punt informatiu al carrer de Pantà 20, abans de l'estiu, per resoldre els dubtes, canalitzar la informació de la Generalitat i agilitzar i simplificar la tramitació administrativa requerida. També s'obrirà una bústia de suggeriments a la plataforma www.participa.terrassa.cat, així com a la web de l'Ajuntament, on es publicarà el cens actualitzat i el calendari previst per complir amb la normativa de transparència i informació.

 

Què és l'amiant?

L'amiant és un material que va ser d'ús habitual en el sector de la construcció i de la indústria entre els anys 1950 i 1990 i que no es fabrica des de l'any 2002 i es va substituir per la fibra de vidre o la cel·lulosa. No obstant, encara és un material molt present a les grans ciutats perquè era un material econòmic i abundant que tenia propietats aïllants i ignífugues. Aquest residu té un cicle de vida estimat de 30 a 50 anys, per la qual cosa es calcula que l'any 2030 més del 85% d'aquests materials hauran superat la seva vida útil.

Avui dia l'amiant té la consideració de residu tòxic i les administracions, tant estatal com autonòmiques, treballen en la seva retirada. No obstant, cal recordar que només és nociu quan s'inhala la seva pols en el moment de manipular-lo, per la qual cosa, la seva sola presència no té un impacte en la salut pública. El principal àmbit d'exposició es dona en activitats relacionades amb la demolició, manteniment i retirada perquè s'alliberen microfibres que són tòxiques per a la salut.

 

Què fem ara a Terrassa?

La Llei estatal de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, fixa com a objectiu reduir al mínim els efectes negatius de la generació i gestió d'aquests en la salut humana i en el medi ambient. Així, l'Ajuntament vetlla perquè, quan s'enderroca una construcció o es desmunten cobertes, dipòsits d'aigua o altres canalitzacions, els projectes ja contemplin les directrius que marca el Reial Decret que regula les "disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant".

En aquests casos, els petits industrials poden portar els residus d'amiant al Centre de Tractament de Residus del Vallés, abonant les taxes corresponents, perquè és un dels centres autoritzats per recepcionar, emmagatzemar i transferir residu d'amiant a destí final. D'altra banda, l'ordenança fiscal sobre la gestió de residus municipals, contempla que es poden portar gratuïtament fins a la deixalleria de Can Barba fins a 100 kg d'amiant, dins d'un horari concret i amb unes condicions d'embalatge determinades.