L'Ajuntament lamenta la paralització del procés de la nova licitació del servei de menjador escolar

S'haurà de mantenir el servei amb les condicions de la licitació anterior fins que el Tribunal resolgui els recursos interposats per dues de les empreses concursants

ComunicatL'Ajuntament de Terrassa ha hagut de suspendre el procés de licitació del servei de menjador a les escoles públiques d'educació infantil i primària i instituts escola de la ciutat que havia d'entrar en vigor al curs 2021/2022. L'actual empresa concessionària, Serhs, i una altra de les empreses que es van presentar al concurs, Mediterranea de Catering, han interposat cadascuna un recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa del 29 de juliol en què es va acordar adjudicar el contracte a la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai), validant la proposta de la mesa de contractació.

La proposta de Fundesplai va ser considerada l'única que complia amb totes les condicions que es demanaven al plec de clàusules i que no havia incorregut en oferta temerària. Serhs va ser una de les empreses la candidatura de la qual presentava una oferta econòmica anormalment baixa i es va demanar que aportés documentació que la justifiqués, però la mesa no va considerar que la documentació presentada acredités que l'empresa podria complir les exigències del contracte de manera econòmicament sostenible i, per això, va ser desestimada. Segons les consideracions de la mesa de contractació «els documents aportats no expliquen satisfactòriament el baix nivell de costos proposats i no estan dotats d'arguments que ens permetin arribar a la conclusió que es pot dur a terme la prestació amb el màxim de garanties, incorporant una alimentació per l'alumnat basada en criteris de sostenibilitat, qualitat i educació». Mediterranea de Catering, de la seva banda, no va aportar la documentació relativa al projecte educatiu i per això també va ser desestimada.

En els seus recursos, Serhs i Mediterranea demanen que s'admeti la seva candidatura i l'actual empresa adjudicatària demana, a més, que se li adjudiqui novament el servei, en considerar que la seva exclusió del procés ha estat «un error d'apreciació». «Ara, el Tribunal pot tardar entre 6 i 8 mesos a resoldre i mentrestant el procés queda paralitzat», la tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida i regidora d'Educació, Teresa Ciurana, lamenta que «aquest fet ens situa en un escenari indesitjat, ja que això suposarà perdre tot un curs sense poder assolir la millora per als nostres menjadors escolars que suposa la nova licitació, a tall d'exemple: aliments de proximitat i major qualitat de menús, productes ecològics, varietat de menús, coordinació del migdia amb el Projecte Educatiu de Centre, millora de la comunicació amb les famílies, entre d'altres».

Precisament, aquest és un dels aspectes en què el plec de clàusules de la licitació fa especial èmfasi. S'exigeix a l'empresa adjudicatària una gestió adequada del temps lliure dels infants, en la línia Educació 360 i en consonància amb el projecte educatiu de cada escola. L'altre àmbit en què el contracte presenta novetats respecte a l'anterior és el de la qualitat alimentària. El nou contracte eleva el nivell d'exigència en aquest sentit i especifica que almenys el 20% de les matèries primeres han de ser aliments de producció ecològica i de proximitat. A més, l'adjudicatària ha de poder donar opcions de menú vegetarià i halal a les famílies que ho sol·licitin. Els Serveis d'Educació monitoraran la prestació del servei i destinaran personal a fer inspeccions aleatòries als menjadors per assegurar el compliment de totes les clàusules del contracte.

Els diferents aspectes del plec de clàusules s'han treballat a la Comissió de Menjadors, on estan representats l'Administració, els centres educatius i les famílies. Ciurana assegura que «aquest 13 de setembre el servei de menjador està garantit, però amb la mateixa empresa que fins ara i amb les condicions de la licitació anterior», fet que farà que «les famílies i els infants no puguin gaudir, de moment, de totes aquestes millores de la nova licitació que han estat fruit de les propostes consensuades de famílies i mestres, en el marc de la Comissió de Menjadors del CEM, que ara queda provisionalment suspesa».

«Cal analitzar bé els recursos, però estic convençuda que els serveis tècnics de l'Ajuntament han fet bé la seva feina», la tinenta d'alcalde demana que la situació es resolgui al més aviat possible, tot i que «tenim una llei estatal que posa els interessos de les empreses licitadores per sobre de les necessitats de les persones i les voluntats de les institucions».

El contracte de la licitació del servei de menjador a les escoles públiques de Terrassa, amb una durada de dos anys, està valorat en 12.503.806,98 euros més IVA, i és prorrogable per dos anys més. Si es concretés la formalització del nou contracte, la nova concessionària hauria de posar en marxa el procés de subrogació de personal amb la concessionària sortint i hauria d'integrar totes les persones que treballaven per l'empresa sortint als menjadors de Terrassa amb les mateixes condicions laborals.