L'Ajuntament netejarà uns 6 quilòmetres de vegetació a la llera urbana de la riera de Les Arenes

L'actuació es concreta en el tram comprès entre el pont de l'avinguda Béjar i la riera del Palau

 

Aquesta setmana han començat els treballs per netejar el tram urbà de la llera de la riera de Les Arenes comprès entre el pont de l'avinguda de Béjar (Sant Pere Nord) i la intersecció amb la riera del Palau (Les Fonts), d'uns 6 quilòmetres de longitud, per garantir el seu correcte funcionament hidràulic amb l'arrencada i trituració de vegetació. L'actuació se centra al tram central de 40 metres d'amplada. Les obres van a càrrec de l'empresa Talher i tenen un termini d'execució de tres mesos. El pressupost d'adjudicació és de 40.228,75 euros, finançats en part a través del conveni de col·laboració signat amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), del passat 1 d'agost.

El projecte contempla la tala d'arbres i la retirada de soques, la desbrossada de les espècies arbustives i herbàcies, l'eliminació d'espècies vegetals invasores (Arundo donax i Cortaderia selloana), arrencant les seves arrels de 50 cm de fondària i el corresponent trasllat a l'abocador de tota la vegetació. L'actuació entre l'avinguda de Béjar i el Passeig del Vint-i-dos de juliol se centrarà en l'arrencada de soques, perquè la desbrossada ja s'ha fet aquest any, i entre el Passeig del Vint-i-dos de juliol i la riera del Palau, es farà una desbrossada de canyes i vegetació, així com l'eliminació de soques i la tala d'arbres.

Aquesta és la segona actuació de neteja de rieres endegada aquesta tardor per l'Ajuntament. La primera, iniciada a principis de novembre, consisteix en l'eliminació d'objectes i escombraries acumulats a les rieres de les Arenes i del Palau. En total, la inversió realitzada al darrer trimestre de l'any s'acosta als 100.000 euros.

La riera de Les Arenes és un dels tres grans cursos torrencials que hi ha al terme municipal de Terrassa, juntament amb el de la riera del Palau, que funciona més com a transvasament perquè va ser desviada arran les riuades del 1962 i el torrent de Vallparadís, transformat en el parc central de la ciutat.

Altres actuacions previstes pel 2018 i 2019

La retirada de les escombraries acumulades a les lleres de les rieres del Palau,  entre la corba de l'avinguda de Josep Tarradellas i el carrer dels Horts, i de les Arenes, entre l'avinguda de Portugal i la carretera de Rubí, va començar a principis del mes de novembre i la realitza l'Associació Alba per adjudicació de l'Ajuntament,  es preveu que finalitzi a finals d'aquest any.

Pel que fa a l'any 2019 s'han previst altres actuacions com la retirada de sediments a la riera de Palau, a l'alçada de l'avinguda de l'Abat Marcet; la tala i esbrossada de vegetació al Torrent Mitger, a la riera del Palau i a la riera de Rubí i l'actuació al mur de l'escullera a la riera de les Arenes, a l'alçada de la zona del barri de Les Fonts.

Totes aquestes intervencions són fruit de les subvencions i del conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Terrassa i l'ACA l'agost del 2018 i, dissenyades, en funció dels estudis realitzats per les dues administracions els darrers anys per minimitzar el risc d'inundacions a les rieres de les Arenes i del Palau.