L'Ajuntament no ha incrementat les tarifes del servei d'abastament d'aigua amb Taigua

El balanç dels dos mesos de funcionament és positiu i no s'han detectat incidències en la prestació del servei pel canvi de gestor

Des del 10 de desembre de 2018, l'Ajuntament de Terrassa gestiona de manera directa el servei públic d'abastament d'aigua a la ciutat a través de la nova entitat pública empresarial local Taigua. El balanç d'aquests dos mesos de funcionament és positiu i no s'ha detectat cap incidència en la prestació del servei pel canvi de gestor, que era l'objectiu inicialment previst. Prova d'això, és que Taigua ha continuat amb la facturació del servei des de la primera setmana en què va entrar funcionament.

Cal recordar que les tarifes de subministrament estan congelades des de 2015, i continuaran així el 2019. Malgrat això, a la primera factura de 2019, corresponent al primer trimestre, els abonats i les abonades notaran un lleuger increment, d'uns 3 euros, derivat de la data en què es va fer el traspàs del servei de Mina Pública d'Aigües de Terrassa a l'Ajuntament.

Aquesta variació afecta només a un dels conceptes del rebut de l'aigua, la quota de servei, que es factura per trimestres, és a dir, per períodes de 90 dies. Donat que el canvi de gestió es va fer el 10 de desembre, la darrera factura de Mina només podia recollir 70 dies i, per tant, aquest import va ser d'uns 3 euros menys de l'habitual. Taigua, com a nou gestor des del 10 de desembre, regularitza ara aquest concepte incorporant aquests 20 dies pendents a la quota corresponent al 2018, així que, aquest fet, no es tornarà a produir.

 

Un exemple

Així, per exemple, per a un consum de 29 m3 d'aigua el quart trimestre de 2018 d'una família de més de 3 membres, significa que va pagar de menys a Mina aproximadament uns 3,60 euros, import que s'ha inclòs en la primera factura de Taigua. A partir del segon trimestre de 2019, es tornarà a aplicar la quota de servei amb normalitat. Tot el quadre de tarifes es pot consultar a www.taigua.cat

Amb Taigua, Terrassa s'ha convertit en un dels municipis més grans de l'Estat que aposta per la gestió municipal directa com a garantia d'un servei públic, eficient, de qualitat, transparent, participatiu, equitatiu i social.