L'Ajuntament obre el període de tramitació d'ajuts econòmics per al menjador escolar del pròxim curs

La presentació de les sol·licituds es pot fer fins al 10 de maig de manera telemàtica

L'Ajuntament de Terrassa ha obert aquest 22 d'abril el període per a sol·licitar ajuts econòmics per al menjador escolar del curs 2024-2025. La presentació es podrà fer de forma telemàtica del 22 d'abril al 10 de maig, ambdós inclosos.

A partir d'avui, les famílies de l'alumnat d'educació infantil, de primària i d'educació secundària obligatòria que tenien concedit l'ajut durant aquest curs escolar rebran un missatge de text amb un enllaç des del qual podran visualitzar l'esborrany del pròxim curs. Si les dades són correctes, només hauran de validar-les seguint les instruccions proporcionades pel sistema, i la sol·licitud quedarà tramitada. Si les dades s'han de modificar, caldrà que comuniquin les esmenes mitjançant aquest enllaç.

Les famílies que no hagin rebut l'esborrany el dia 22 d'abril o que vulguin presentar una sol·licitud nova, hauran d'omplir aquest formulari. Hi hauran de fer constar el codi identificador de l'alumne/a sol·licitant (IDALU), assignat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i que ha de facilitar el centre educatiu. En cas de separació de les persones progenitores, també caldrà presentar el conveni de regulació amb la pensió d'aliments o compensatòria. Per a l'alumnat que es trobi en situació d'acolliment familiar, serà necessari aportar la resolució d'acolliment.

Les persones que necessitin suport en la tramitació de la sol·licitud poden demanar cita prèvia presencial a qualsevol dels Punts d'Orientació Social distribuïts pels diferents districtes de la ciutat o cita telefònica a l'Oficina de Prestacions Socials.

La Generalitat de Catalunya atorga els ajuts a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental, mitjançant un barem establert anualment que té en consideració les condicions socioeconòmiques, geogràfiques i familiars de l'alumnat. Cobreixen des del 70% fins al 100% del preu màxim per al menjador establert a l'escola pública. Un cop comunicada la resolució, l'Ajuntament pot complementar fins al 100% d'aquest preu màxim els ajuts de les famílies que els serveis socials municipals considerin necessari prèvia valoració de cada cas. Durant el curs 2023-2024 s'han concedit 7001 ajuts de les 9130 sol·licituds tramitades.