L'Ajuntament obre el termini per a demanar ajuts per a activitats extraescolars i activitats d'estiu

Les sol·licituds es podran presentar fins al 10 d'abril

L'Ajuntament de Terrassa ha obert la convocatòria de sol·licitud d'ajuts per a l'accés i l'assistència a activitats d'estiu 2024 i per a les activitats extraescolars del curs 2024-2025. Aquestes prestacions van adreçades a infants, adolescents i joves de 0 a 18 anys. Excepcionalment, en el cas d'infants i joves amb diversitat funcional, l'edat s'amplia fins als 22 anys.

Els ajuts, emmarcats dins el Reglament Municipal de Prestacions Socials de caràcter econòmic, tenen com a finalitat prevenir situacions de risc i afavorir l'equitat social. A més faciliten la participació de la infància i la joventut en activitats socioeducatives, de lleure i extraescolars. En paraules de Noel Duque, tinent d'alcalde d'Acció Social i Cicles de la Vida, «amb aquesta iniciativa mantenim el nostre compromís de procurar la igualtat d'oportunitats per a tothom. Continuem esforçant-nos per a construir una ciutat en la qual les famílies tinguin més fàcil fer front a les despeses que representen les activitats extracurriculars, perquè pensem que tots els infants i joves de Terrassa han de tenir l'oportunitat de participar de les activitats socioeducatives. És important, representa una prioritat de l'equip de Govern, i, per això, un any més, refermem la nostra aposta en aquest sentit».

En el cas de les activitats d'estiu, la prestació cobreix un màxim de 5 setmanes i, excepcionalment, en el cas d'infants i joves amb diversitat funcional arriba a les 8. L'import màxim de l'ajut és de 56 euros per setmana i el del servei de menjador de 6,5 euros per dia. Pel que fa a les extraescolars, l'ajut cobreix les activitats realitzades durant tot el curs escolar, i serà d'un màxim de 300 euros per infant o jove o bé de 750 euros per unitat familiar.

Els requisits econòmics per accedir als ajuts aniran d'acord amb el nombre de membres i a la renda disponible de la unitat familiar, un cop s'hagin restat les despeses ocasionades per l'habitatge habitual. Totes les condicions, així com el sistema de puntuació, es poden consultar en línia mitjançant aquest enllaç, en el qual també s'hi poden presentar les sol·licituds per via telemàtica. Les persones que no disposin d'identificació digital o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d'Orientació Social. El tràmit és unificat per a la sol·licitud dels dos ajuts, amb l'objectiu d'afavorir la reducció de temps de tramitació, de gestió i de resolució.